TEKNIK. Kantonen Jura i Schweiz har beslutat att tillfälligt stoppa utbyggnaden av 5G i avvaktan på en myndighetsrapport om hälso- och miljöpåverkan av 5G. Tidigare har två andra kantoner, Genève och Vaud, också stoppat 5G-utbyggnaden av hälso- och miljöskäl.

Beslutet från det lokala miljödepartementet innebär att Jura följer samma linje som kantonen Vaud, som nyligen också stoppade 5G. Båda kantonerna vill avvakta en rapport om hälso- och miljökonsekvenser på grund av 5G från den schweiziska miljömyndigheten (Office fédéral de l’environnement, OFEV) som enligt uppgift ska vara klar i sommar.

Genève å sin sida stoppar 5G i avvaktan på att oberoende forskning visar att 5G är säkert för människors hälsa och för miljön. Genève går därmed längre i kraven på att 5G ska visas vara säkert än de övriga två kantonerna.

Juras miljöminister David Eray motiverar beslutet med att det är “klokt att avvakta och att prioritera försiktighetsprincipen när det gäller 5G:s effekter på hälsan”.

Inom kort ska även en motion om ett moratorium för 5G från de gröna och vänstern behandlas i Juras parlament.

Källor:
Jura i Schweiz stoppar 5G – inväntar rapport om hälsorisker
Jura: gel des procédures pour les antennes 5G
Le Jura opte lui aussi pour la prudence face aux antennes de la 5G


  • Publicerad:
    2019-04-25 08:00