MASSINVANDRING. En studie från Basels universitet har visat att invandring på sikt kraftigt belastar länders välfärdssystem.

Ingen ekonomisk vinstaffär enligt en schweizisk studie.

Den österrikiska tidningen Kronen Zeitung rapporterar om en studie från Basels universitet som har undersökt de långvarig ekonomiska konsekvenserna av massinvandring till Schweiz. Studien med namnet ”Varning från Schweiz: Invandring är en långsiktig kostnad för medborgarna” kommer fram till att det till en början kan medföra en samhällsekonomisk vinst men att det i längden blir en förlust.

Det visar sig bland annat att nya invandrarhushåll till en början betalade in ca 729 schweiziska franc (ca 7000 svenska kronor) mer i skatter än vad de mottog i bidrag per månad men att det på längre sikt blev istället blev en förlust på 405 schweiziska franc.

Den drivande faktorn till att det långsiktigt blev en förlust är att invandrare ofta betalar in mindre i skatt totalt sett innan de pensioneras jämfört med infödda schweizare. En annan viktig faktor är att framförallt utomeuropeiska invandrare i Schweiz, precis som i Sverige, har en högre arbetslöshet och i Schweiz är den fyra gånger så hög jämfört med infödda schweizare och inflyttade EU-medborgare. Detta kan jämföras med Sverige där arbetslösheten för infödda är på 3,6 procent och att den för invandrare och personer med invandrarbakgrund är på hela 19,9 procent.

Källa:
Zuwanderung kommt den Bürgern langfristig teuer


  • Publicerad:
    2018-09-05 19:40