INRIKES. ABB:s säkerhetschef kommenderade ut två personer att ta bort flygblad från bilar på offentliga parkeringar. Flygbladen som kom ifrån organisationen Nordiska motståndsrörelsen informerade om våldtäkten som två av ABB:s anställda har dömts för.


Nordiska motståndsrörelsens Pär Sjögren konfronterar vakter som stjäl flygblad på en parkering utanför ABB i Ludvika.

Nordfront har tidigare skrivit en lång artikel om våldtäkten som utfördes av två ABB anställda som kom ifrån Indien och Bangladesh. Efter att ha läst artikel började den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen bedriva en upplysningskampanj för att informera invånarna i Ludvika om vad som har skett.

I ett filmklipp från organisationens hemsida berättar nästeschef Pär Sjögren att flygbladen som placerats på bilar ståendes på offentliga parkeringar försvann efter endast en timme. Sjögren valde då att undersöka saken och upptäckte då två människor som plockade bort flygbladen från bilarna.

Sjögren började ställa frågor till de två både männen om varför de tog bort flygblad från bilarna. Han fick då berättat för sig att det var ABB:s säkerhetschef som hade gett de båda männen order om att plocka bort samtliga flygblad från parkeringen.

ABB i Ludvika har flera gånger visat sig vara starkt fientliga till den Nordiska motståndsrörelsen. Både ABB och Spendrups har gett pengar till organisationer som öppet motarbetar dem som organiserar sig för det svenska folkets överlevnad.

Platschefen för ABB i Ludvika, Magnus Ström, har uttryckt stöd för invandrade arbetare, något som han förtydligade i en intervju på nätsajten Arbetsmarknadsnytt:

”Magnus Ström på ABB påpekar att Ludvika redan är en ’stad med mångfald’, där integrationen fungerar och människor från många olika länder trivs”, kan man läsa där. Ström fortsätter intervjun med:

— Om vi ska kunna fortsätta rekrytera och behålla folk i regionen måste vi aktivt jobba med att förmedla en annan bild av Ludvika som en stad där vi verkligen har mångfald och inkludering på riktigt. Och för oss på ABB är mångfalden en självklarhet, människor med olika erfarenheter och perspektiv skapar ett innovativt klimat som är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.


  • Publicerad:
    2020-04-10 21:05