SVERIGE. I Sverige är det tillåtet att göra en sen abort i vecka 22 men nu kan gränsen för abort komma att sänkas då man lyckats rädda för tidigt födda barn i vecka 21.

SNN2115ABORT-280_491069a

Gränsen för en sen abort går enligt lagen när ett foster är livsdugligt, vilket idag anses vara vid 22 veckor. Nu finns  det dock exempel där man lyckats rädda förtidigt födda barn i Sverige i vecka 21 och Socialstyrelsen kommer därför vara tvungna att ta ställning om abortgränsen ska sänkas ytterligare.

Det finns tio barn i Sverige som överlevt trots att de fötts i vecka 21, alltså före dagens abortgräns. Barnen har överlevt i flera dagar eller veckor på nyföddhetsavdelning och några av dem har överlevt och skrivits ut efter många månaders vård och mår idag bra.

— Nu verkar det sannolikt att man skulle kunna överleva i alla fall i vecka 21 plus sex dagar och det finns exempel på det och det är ju något man kan vittna om inför rättsliga rådet, säger Karin Källén, professor på Lunds universitet som är expert på statistik kring extremt förtidigt födda.

Det är socialstyrelsens rättsliga råd som kommer att besluta om tillståndet för sena aborter mellan vecka 18-21 kommer att sänkas. Göran Ewerlöf som är ordförande i rådet säger att lagen är glasklar. Bara foster som är yngre än att de kan leva utanför magen med medicinsk hjälp får aborteras och om barn bevisligen kan räddas före vecka 22 måste abortgränsen sänkas ytterligare.

— Vi prövar det här fortlöpande och det kommer naturligtvis innebära att vi kommer att pröva saken på nytt, självklart, säger Ewerlöf.

Källa:
Sänkt abortgräns i Sverige övervägs


  • Publicerad:
    2015-11-11 10:50