POLEN. I Polen är abort enbart tillåtet om kvinnans hälsa är alvarligt hotad, om kvinnan blivit utsatt för våldtäkt eller incest alternativt om fostret misstänks lida av en livshotande sjukdom. Nu föreslås ytterligare en skärpning av lagstiftningen kring abort.

Under torsdagen debatterades ett nytt lagförslag angående en ytterligare skärpning av abortlagstiftningen i Polen. I dag är abort enbart tillåtet i de fall där kvinnans liv är i fara eller om hon utsatts för våldtäkt eller incest alternativt i de fall där fostret misstänks lida av en livshotande sjukdom.

Det har nu inkommit ett förslag om totalt förbud mot aborter vilket stöds av Katolska kyrkan bland andra. Även det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa har tidigare ställt sig positiva till ett sådant förbud. De ställer sig dock mer tveksamma nu vilket förklaras med att de fruktar att tappa väljare, detta trots att 90 procent av landets befolkning är katoliker.

— En utdragen debatt om frågan i parlamentet är ett hot eftersom det finns motvilja i samhället till att ändra de nuvarande reglerna, säger Jacek Chwedoruk som är statsvetare vid universitetet i Warszawa.

I Polen genomförs hundratals lagliga aborter varje år. Läkarna i landet har, utöver lagen som endast tillåter abort i de undantagsfall som nämns ovan, även rätt att med hjälp av lagstadgad samvetsfrihet vägra att utföra ingreppet. Att med hänvisning till samvetsfrihet kunna vägra att utföra aborter, är något som skulle kunna aktualiseras även i Sverige. Detta har har dock avfärdats av flera domstolar som prövat saken.

I Polen har statliga medel som tidigare finansierat assisterad befruktning (IVF) dragits in och man diskuterar nu i Parlamentet ett förslag om att kraftigt begränsa möjligheterna till denna procedur. Både förslaget om att ytterligare skärpa abortlagstiftningen såväl som en minskad möjlighet att få IVF kritiseras hårt från vissa håll, men trots detta förutspås Lag och Rättvisa stå på sig och godkänna i alla fall vissa delar av de nya förslagen.

Källa:
Abortdilemma för polsk regering


  • Publicerad:
    2016-09-23 10:30