POLEN. Förra veckan röstades en ny lag igenom i det polska parlamentet som ska underlätta för regeringen att byta ut personer som sprider marxistiska och antipolska värderingar i statlig media.

Lagen, som nu endast har att undertecknas av landets president, har lagts fram inför det polska parlamentet av det nya regeringspartiet, det nationalkonservativa Lag och Rättvisa. I korthet är lagen till för att skapa balans gentemot den privatägda median som man menar sprider ensidigt liberala värderingar. Detta för att underlätta processen att avsätta chefer inom statlig media som man menar sprider kulturmarxism och ersätta dem med nya som istället står upp för traditionella polska värderingar.

Den polska utrikesministern Witold Waszczykowski, försvarade den nya lagen inför en “chockad” reporter från den tyska tidningen Bild:

— Det är som att världen är riggad efter en marxistisk modell som automatiskt måste utvecklas åt ett enda håll – en ny blandning av kulturer och raser, en värld av cyklister och vegetarianer, som bara använder förnybar energi och bekämpar all form av religion, sa han.

Detta, menar Waszczykowski, är oförenligt med polska värderingar, såsom ”tradition, historisk medvetenhet, patriotism, gudsfruktan och ett normalt familjeliv mellan man och hustru”.

Lagen har blivit hårt kritiserad, bland annat av Europeiska Kommissionen som kallar den för en “attack mot pressfriheten”, samt av polska journalister, däribland flera chefer inom statlig TV som ska ha sagt upp sig i protest dem 31 december.

Hur stor effekt den nya lagen kommer få på det polska medialandskapet återstår att se, då majoriteten av “polsk” media är privatägd och påverkas alltså inte av detta.

Källa:
Polish Govt. to Crush Marxists in State Media


  • Publicerad:
    2016-01-05 17:25