POLEN. Efter att Polens nya regeringsparti Lag och Rättvisa infört en ny medialag som ska hjälpa regeringen att rensa ut kulturmarxister inom statlig media har EU-kommisionen inlett en officiell granskning av landet. Samtidigt har kulturmarxisten Jan Helin, som nyligen själv gått över till statlig media, drabbats av “stigande panikkänslor” inför utvecklingen i Polen.

jan_helin

Jan Helin, som här poserar med sin mobiltelefon, känner en “stigande panikkänsla” inför sina kulturmarxistiska kollegors framtid i stalig polsk media.

Vid årsskiftet stiftades en ny lag i det polska parlamentet på den nya, nationalkonservativa, regeringens initiativ. I korthet ska lagen underlätta för regeringen att byta ut personal inom statligt ägd media som sprider kulturmarxistiska värderingar mot personer som istället sprider mer patriotiska och traditionella värderingar.

Detta har gjort att EU-kommissionen nu inleder en officiell granskning för att ta reda på om Polen bryter mot EU:s “grundläggande värderingar”. Kommissionens vice ordförande Frans Timmermans menar dock att detta inte har med “politik” att göra.

— Det här har inget med politik att göra. Jag bryr mig inte om den interna politiken i Polen och vill inte ha med det att göra, säger han under en presskonferens.

Samtidigt går EU-parlamentets talman Martin Schulz ut och kallar Polens agerande för en farlig “putinisering” av europeisk politik. Även Sveriges utrikesminister Margot Wallström tycker att Polens nya lag är “mycket mycket oroväckande”.

I första hand innebär denna granskning att en dialog ska föras mellan Bryssel och Warszawa men ifall denna dialog inte går som Bryssel vill, kan det bli tal om ”rekommendationer” eller till och med ”varningar”. Om detta inte hjälper, kan EU-kommissionen komma fram till att Polen ”ihållande anses bryta mot EU:s grundläggande värden rörande demokrati och mänskliga rättigheter” och därmed aktivera artikel sju i Lissabonfördraget, även kallad för ”atombomben”. Detta skulle innebära att Polen förlorar sin rösträtt i EU.

I slutändan kan dock inte ett sådant beslut tas av EU-kommissionen själva utan av EU:s medlemsländer, som dessutom måste vara överens. Ungerns premiärminister Viktor Orbán har dock redan meddelat att han i ett sådant läge kommer att lägga in sitt veto och därmed stoppa EU från att aktivera ”atombomben” mot Polen.

Parallellt med EU-kommissionen har även svensk media bestämt sig för att granska Polen. Exempelvis skriver Aftonbladets före detta chefredaktör Jan Helin på sin tidigare tidnings kultursida ett långt inlägg där han ondgör sig över utvecklingen i Polen som han kallar för ”katastrofal”. Med tanke på att han själv ofta beskrivits som kulturmarxist och nyligen börjat arbeta åt statlig media är det kanske föga förvånande att just han känner en ”stigande panikkänsla” inför Polens nya medialagar som kan kallar en attack mot “oberoende” media.

Att den polska parlamentsledamoten Krystyna Pawlowicz hävdar att ”opartisk media är en idealiserad myt” vill Helin inte ens kommentera, då han menar att han då skulle riskera att göra sig ”skyldig till lyteskomik”.

Helin passar dock på att nämna Nordfront, som han tydligen läser, genom att uppmärksamma rubriken till Nordfronts notis ”Ny lag i Polen ska rensa upp bland kulturmarxister i statlig media”. I notisen som publicerades i förra veckan gick att läsa att den polska premiärministern Beata Szydlos hade sagt följande i sitt installationstal:

— Den kultur som bekostas med offentliga medel ska vara patriotisk och berätta för världen om polska hjältar.

EU-kommissionen har aldrig tidigare vidtagit någon liknande åtgärd mot ett EU-land, inte ens mot Ungern då de för fem år sedan införde liknande lagar. Trots detta uttrycker dock Frans Timmermans en viss optimism i presskonferensen:

— Polen är ett mycket viktigt EU-land. Jag är övertygad om att vi kan få till stånd en dialog.

Om detta innebär att EU-kommissionen är beredd att kompromissa med Polens vilja att sköta sina egna angelägenheter framgår dock inte av presskonferensen.

Om Polens statliga media i slutändan blir ”oberoende” som Jan Helin vill, eller ”patriotisk” som Polens premiärminister vill, återstår att se.

Källor:
EU-kommissionen ska granska Polen
EU-kommissionen granskar Polen
Midnattsraid mot fria medier


  • Publicerad:
    2016-01-15 09:45