En av världens ledande sionistgrupper, lobbyorganisationen Anti Defamation League, varnar i en intervju i den israeliska dagstidningen Haaretz sina egna judiska stamfränder för blandäktenskap och uppmanar till att ”stoppa vårt blödande nu”. Samtidigt för ADL en intensiv kamp för att förmå alla världens folkslag att ta till sig ”multikulti” och beblanda sig med varandra.

Om ADL:s förehavanden, klavertramp och aggressiva utspel kan man skriva flera böcker om och bakgrunden till att organisationen kom till är en intressant historia i sig. Vi ska här försöka beskriva ADL:s verksamhet kort. ADL är knuten till den judiska frimurarorganisationen B’nai B’rith och är världsledande inom judenheten. ADL beskriver sig själv som ”världens ledande organisation mot antisemitism genom program och tjänster som motverkar hat, fördomar och trångsynthet”. Man kallar sig också människorättsorganisation men är i själva verket en sionistisk kamporganisation som bedriver organiserade påtryckningar – i form av hot och förtal – för att åstadkomma lagförändringar.
Påtryckningar utövas mot privatpersoner, företag men även mot enskilda stater och Europaunionen. Med hot och förtal vill man ideligen åstadkomma nya lagförändringar i syfte att kriminalisera rasism och antisemitism. Till sin hjälp har organisationen en välvillig världspress där dess representanter offentligt kan sätta parter, som inte bedöms nog aktivt främja judiska frågor, i dålig dager. Med dessa metoder är det relativt enkelt för ADL att sedan ställa krav på dessa parter.
Vidare samlar man information om människor som är eller kan anses vara fientliga mot judiska eller israeliska intressen. ADL befrämjar och finansierar propaganda mot vita och för ”mångkultur” och arrangerar utbildningsseminarium för USA:s poliskår mot inhemsk terrorism och så kallad antisemitism. ADL figurerar också på de allra flesta av de större konferenserna mot antisemitism, vilka oftast är väldigt slutna tillställningar.
ADL springer ofta in och ut i Vita huset men deras verksamhet är inte förpassad till USA utan är global. Organisationen åker världen runt för att slå ner antisemitiska tendenser och i Sverige har organisationen kopplingar till bland andra Expo och Svensk kommittén mot antisemitism.

”Någon måste säga det. Detta är ett hot mot vår överlevnad”
I intervjun för tre veckor sedan, nyligen publicerad på Internet, varnar Abraham Foxman, ADL:s främsta språkrör och högsta chef, för det farliga med att judar ingår blandäktenskap. Han är också oroad över att endast 29 procent av de judiska barnen i USA går i judiska privatskolor Foxman föreslår att Israel investerar i dessa judiska skolor med de bidrag Israel erhåller från amerikanska judar, och han vill också att amerikanska judar ska erhålla gratis resor till Israel. Israel måste ta hand om diaspora-judarna (landsflyktiga judar), menar Foxman, innan dessa judar tappar förtroendet för Israel och judenheten överlag. Enligt Foxman behövs 70 miljoner dollar varav 30 procent ska nyttjas till gratis resor till Israel. ADL:s chef är optimistisk inför det hela:
– Om ni sänder 100 barn hit kommer en tredjedel att bli sionister för alltid. Detta är en rätt bra investering för 5000 dollar, säger Foxman i sitt besök i Jerusalem till Haaretz.
Om de förödande blandäktenskapen säger Foxman till Haaretz:
– Det är en ökande del, blandäktenskapen ökar. Mycket av detta kan härledas till okunskap. Vi har växt upp i två generationer utan att ha blivit fostrade av judar. Nästa generation av judar i skolan kommer, om vi inte investerar i dem, hamna i andra problem.

Multikultipropaganda riktas till icke-judar
Foxmans oro inför att judar beblandar sig med andra, vare sig det sker i sängen eller på skolan, går stick i stäv med budskapet som de annars lär ut. Foxman har helt rätt i att det är okunskap som får människor att ingå blandäktenskap, men annars, när ADL riktar sitt budskap till icke-judar, är mångkultur, integration och blandäktenskap, något man beskriver som en dygd. På sin hemsida propagerar man för ”överbryggandet av olikheter” men man riktar sig inte till judar utan till andra, främst vita.
ADL:s program Anti-Bias Education and Training (Utbildning och träning för motverkning av fördomar) syftar till att förmå gojerna att överbrygga de rasliga och kulturella olikheterna och finna en enhetskänsla i ”mångkulturen”, vilket i praktiken torde vara omöjligt. ADL:s träningsprogram erbjuder utbildning i följande fyra olika områden: Ett klassrum av olikheter (för lärare och barn i åldrarna 3-5 år), Ett skolområde av olikheter, Ett samhälle av olikheter samt En arbetsplats av olikheter. I dessa träningsprogram och övningar blir gojerna utbildade i hur man blir en mönstermänniska i det multikulturella USA. Detta kan jämföras med svenska socialdemokratins ”solidaritetsövningar”. I programmet Ett skolområde av olikheter skriver man exempelvis att det syftar till att ”utveckla de nödvändiga färdigheterna, kunskap och varsamhet för att bekämpa rasism, antisemitism och andra former av trångsynthet…”
När detta skrivs har ADL precis inlett ett samarbete med ungdomstidningen Seventeen magazine eftersom magasinet ”leder en Online-undersökning för att ta reda på vad tonåringar anser om ras och etnicitet, i syfte att bryta ner dessa barriärer”. På magasinets reklampelare kan man se tre tonårsflickor; en vit, en svart och en mulatt, dock inte någon judisk flicka.

Slår vakt om det egna
Att ledande judar propagerar mot folkblandning när det gäller det egna folket är ingenting nytt, och fallet med ADL tjänstgör bara som ett exempel i mängden. Man kan nämna den nytillträdde kulturministern i Sverige, juden Leif Pagrotsky, som varit extremt aktiv de senaste månaderna att med olika regeringsbeslut påtvinga det svenska folket ännu mer mångkultur; genom TV-apparaterna, genom ett nyöppnat Världskulturmuseum, genom ett kommande Mångkulturår med mera. Han uppger själv att judendomen är en viktig del av hans kulturarv och hans traditioner och han säger sig ”slår vakt” om sin judiska identitet. Ledande judar vill inte ta i den ”mångkultur” de påtvingar värdfolken eftersom de vet att folkblandning och kulturupplösning är skadligt för det egna folket.

Läs mer om ADL:
Historieförfalskningen fortsätter
ADL hävdar att européer är antisemiter
Gibson anklagas för judehat
Bakslag för Hollywood
Ljusskyggt maktmöte för judiska ledare
OSCE-konferens mot antisemitism
Hemsidan jewwatch.com i hetluften
Leo Frank och bakgrunden till ADL


  • Publicerad:
    2005-01-14 00:00