JUDEFRÅGAN. ADL planerar att kontrollera oppositionen i USA mot den kommande israeliska annektering av palestinska områden i Palestina.

Bild: Matthewfisher09 (CC BY-SA 4.0)

Den judiska organisationen Anti-Defamation Leauge som är en gren av frimurarorganisationen B’nai B’rith har alltid försökt visa upp att de är en människorättsorganisation utåt för människor. För de bättre vetande har ADL alltid varit en judisk makt-organisation som förespråkar organisationer, rörelser eller ideologier som kan gynna judarna själva. Då judiska ADL stödjer ytterligare israelisk olaglig annektering av palestinska områden riskerar den yttre fernissan som ”människorättsorganisation” skalas av och ADL:s egentliga syfte riskerar därmed att blottläggas av allt fler människor och andra människorättsorganisationer.

Ironiskt nog förväntas kritiken komma från flera andra människorättsorganisationer som från början användes mot vita av organisationer som judiska ADL. Dessa organisationer riskerar nu att bli en ”golem” för judiska intressen i Palestina. Den judiska staten Israels decennier långa plågande av de stackars palestinierna, ofta med den judiska diasporans inofficiella medgivande, börjar allt mer uppmärksammas av de andra etniska och vänsterinriktade människorättsorganisationerna.

ADL förbereder sig nu på att försvara Israels etniska diskriminering, vilket gör att de även kommer att behöva försvara sig mot bilden av att Israel är en apartheidstat. Även detta är ironiskt då den judiska diasporan vart de som attackerade den sydafrikanska staten för att just utöva apartheid. Under flera decennier har judisk makt organisationer lyft fram icke-vita vänstermänniskor, ironin fortsätter därför nu att det är just sådana icke-vita som ADL förväntar skall rikta antisionistiska kritik mot sionister i världen och i judiska Israel. Motattacker från judiska ADL mot antisionistiska icke-vita kvinnor som somaliskan Ilhan Omar, latinamerikanskan Alexandria Ocasio-Cortez och muslimen Rashida Tlaib, gör att judiska ADL tror att de kan alienera en annan judisk skapelse nämligen Black Lives Matter. BLM har ett flertal gånger tidigare gått ut och kritiserat den judiska staten Israels attacker mot palestinier.

Judiska ADL tror att annekteringen mest troligen kommer leda till oroligheter, den bruna och svarta massan kommer att se plågandet av palestinierna från samma lins som de ser George Floyds död. Ironin verkar aldrig ta slut med det faktum att det är främst massmedia ägd av judiska människor som har porträtterat och lyft fram Floyds död i det ljuset för att attackera de vita européernas samhällen.

Judiska ADL vill inte öppet stödja ytterligare annektering av mark i Palestina även fast de de facto gör det. Därför står det i det läckta mejlet att judiska ADL skall skapa en plattform för godkänd kritik mot Israel. Denna skall framföras av flera allierade, en av dessa är juden och senatorn Chuck Schumer. Schumers verkliga lojalitet framkommer i det här videoklippet.

Judiska ADL hoppas att denna falska plattform skall tillfredsställa den vänsterinriktade och icke-judiska oppositionen mot sionisternas arbete i judiska Israel. I mejlet står det att judiska ADL skall försöka nå samarbeten med andra judiska människorättsorganisationer som är mer försiktigt inställda till Israel men att de kommer samarbeta med AIPAC när det kommer till hur budskapet om Israels annektering skall framföras. För att ytterligare stävja framtida kritik har Reddit även förbjudit vänsterreddits som är kritiska till de sionistiska förehavandena i Israel.

På lång sikt identifierar judiska ADL att deras ”kredibilitet” som människorättsorganisation kommer att skadas hos de andra etniska och vänsterinriktade människorättsorganisationerna. Delar av den judiska vänstern anser att ytterligare annektering av Palestina inte är bäst för det judiska folket. Därför publicerades delar av det läckta mejlet i den judiska magasinet Jewish Currents som har som uppgift att föra fram idéerna från den judiska vänstern.

Det var Eric Striker som lyfte fram artikeln från Jewish Currents på hans hemsida National Justice.


  • Publicerad:
    2020-07-03 19:20