ANTIVIT RASISM. Betalningstjänsten Paypal ägnar sig åt omfattande rasistisk verksamhet mot och profilering av sina kunder. Det avslöjar läckt material från ett internt seminarium.

Är man vit eller exempelvis motståndare till homolobbyns verksamhet kan man bli avstängd eller utsatt för andra repressalier från Paypal.

Paypal är ett av de mer framträdande exemplen på vad som brukar kallas monopolkapital. Det är ett uttryck som ibland används för att beskriva företag som har blivit så stora att man knappt har något annat val än att använda dem oavsett om man håller med om deras kultur, etik, regler och/eller förfaranden.

Precis som de flesta teknologiföretagen i och runt Silicon Valley, försöker Paypal att göra sina användarvillkor så svårtillgängliga som möjligt, skriver Eric Stiker på National Justice.

Ännu mer höljt i dunkel är hur beslut att diskriminera kunder fattas, och vem som fattar dessa beslut.

Läckor till publikationen i form av material från ett slutet seminarium på Paypal ger vissa ledtrådar i spelet bakom bankens politiska verksamhet.

Bilderna kan förstoras genom att klicka på dem.

I denna bild ser vi hur Paypal listar mål som ska censureras. Några anmärkningsvärda kategorier är ”försvar av vithet” eller ”vit opinionsbildning” (”White advocacy”), alltså inte ens det starkare uttrycket ”vit makt”.

Det finns också en vag kategori benämnd ”Delaktighet i hatisk händelse” (Hate Event Involvement) vilket verkar betyda att de avser individerna i sig, inte deras aktiviteter på sina digitala plattformar.

Fördomsfulla nyheter/kommentarer, förintelse-”förnekelse” och till och med kritik mot massinvandring finns också med.

Majoriteten av amerikaner är skyldiga till åtminstone ett av dessa tankebrott, skriver Striker, vilket gör att han undrar om det ens finns några personer som kan använda deras tjänster.

Vissa kategorier diskriminerar kunder baserat på deras ras (”vit opinionsbildning”), medan andra kategorier är lite mer löst hållna, och det är svårgripbart beträffande vad som egentligen utgör ”fördomsfulla nyheter”, ”hat” eller ”religiös intolerans”.

Frågan är då vilka enheter på Paypal som bestämmer vem som får tillgång till deras tjänster med penningtransaktioner och vilka som inte får det.

Enligt denna bild sköts detta arbete av den judiska och prosemitiska hat- och förföljelseorganisationen Anti-Defamation League (ADL); av en grupp som finansieras av Democracy Alliance och som kallas Color of Change, FBI: s människorättsavdelning, Scotland Yard, och andra.

Statliga och icke-statliga lobbyorganisationer kallas samtliga  för ”externa partners” som ”hjälper till” med att fatta beslut om vilka politiska åsikter och aktörer som är tillåtna.

ADL och FBI har på ett mycket aggressivt sätt avplattformat dissidenter.

Enligt denna skärmbild har 1 800 konton som tillhör individer, ideella organisationer och företag under det senaste året eliminerats av politiska skäl med hjälp av riktlinjer från Paypals ”samarbetspartners”.

Enligt deras kategorier utgjorde 65 procent av dessa ”vit nationalistisk verksamhet”, medan den näst mest censurerade gruppen är människor och organisationer som förespråkar invandringsbegränsningar.

En person kan exempelvis inte stödja USA:s president Donald Trumps mest uppskattade valkampanjbudskap 2016 och samtidigt behålla sitt Paypal-konto.

Det finns till och med en kategori för ”fördomsfullt akademiskt arbete”. Exempel på sådant akademiskt arbete torde kunna vara Clare Ellis som skrivit en doktorsavhandling om EU:s Europafientliga invandringspolitik; verk av och personer som Kevin MacDonald, David Duke; och den katolske forskaren E. Michael Jones.

I förrgår fick Jones för övrigt allt sitt material raderat från Youtube, Amazons och Amazon Kindles boklistor i en samordnad antivit utrensningsvåg, bara en vecka efter att den förra uppmärksammade antivita utrensningen genomfördes. Då var det Daniel Fribergs förlag Arktos som rök från Youtube, tillsammans med bland andra Richard Spencer, Stefan Molyneux, Jared Taylor och ovan nämnde David Duke.

PayPal fortsätter sedan i sitt utbildningsmaterial med att ge specifika exempel för att träna sina censorer i att upptäcka idéer och individer som måste tystas.

De flesta av de individer och grupper som nämns är inte särskilt radikala, mycket mindre våldsamma eller farliga.

The Proud Boys, Stefan Molyneux, Gemma O’Doherty och Katie Hopkins har alla ganska vanliga konservativa politiska åsikter, som visar hur lite yttrandefrihet är tillåtet i Amerika idag.

Den enda vänsterextremisten på denna lista är Matthew Rupert, som också råkar vara den enda som ägnar sig åt olaglig verksamhet. Rupert är en kriminell anarkist som deltog på en Black Lives Matter-protest och delade ut sprängämnen som folk skulle använda i terroristhandlingar.

Hur alla utom kännetecknas på detta diagram karaktäriseras – utom Rupert – visar på styrkan i extremt fördomsfulla källor som Anti-Defamation League. ADL är en spion- och lobbyorganisation som verkar på uppdrag av staten Israel.

Paypals vd och koncernchef Dan Schulman är själv jude och arbetar ivrigt tillsammans med ADL.

Kina och det kinesiska kommunistpartiet – som konservativa ibland anklagar för att ägna sig åt censur – nämns inte någonstans i dessa skärmbilder.

Trumps presidentorder om förbud av internetcensur har inte haft någon som helst effekt, ens i avskräckande syfte. Silicon Valley och olika judiska grupper har mött presidentordern genom att intensifiera sina försök att kontrollera vad vi kan se, säga, läsa och göra, avslutar Eric Striker sin rapportering.

Det positiva med National Justice avslöjande om Paypal är att man – trots att de kan betraktas som en monopolkapitalistisk aktör – försöka se sig om efter alternativ, för att från en personlig ståndpunkt straffa dem.


  • Publicerad:
    2020-07-07 18:40