VÄRLDEN. ADL, en av världens ledande judisk makt-organisationer har fått en ny ordförande som uppger att han ska tjäna det judiska folket och bekämpa ”antisemitism”.

Jonathan Greenblatt.

Jonathan Greenblatt.

Den judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation League, ADL, är känd för att ge direktiv till ledande politiker och regeringschefer om att föra kampen mot antisemitism och rasism. Med ett nätverk över stora delar av världen och med kontinuerlig tillgång till Vita huset har lobbyorganisationen också ofta fått sin vilja igenom.

När dess nuvarande ordförande Abraham Foxman nu väljer att träda tillbaka i juli nästa år kommer 43-årige Jonathan Greenblatt att ta över. Greenblatt har i nuläget den mycket inflytelserika posten som chef över det av Barack Obama inrättade Office of Social Innovation and Civic Participation vid Vita huset.

Under ett möte med ADL under torsdagen berättade att han kommit tillbaka från en resa i Europa och att han nu är besluten att arbeta för den officiellt antirasistiska organisationen i syfte att specifikt tjäna det judiska folket.

Jag kom tillbaka till USA, besluten att göra skillnad – att bekämpa antisemitism och att tjäna mitt folk, det judiska folket.

Detta är dock långt ifrån första gången som ADL gör uttalanden som motsäger dess officiella antirasistiska linje. Samtidigt som ADL förespråkar mångkultur och folkblandning för vita har organisationen varnat judar för blandäktenskap och beskrivit dem som ”ett hot mot vår överlevnad”. ADL har också förfasats över att endast 29 procent av de judiska barnen i USA går i judiska privatskolor och att en majoritet av de judiska skolbarnen tvingas gå i de mångkulturella skolorna.

Källor:
Anti-Defamation League Picks Fresh Face Jonathan Greenblatt as New Chief
White House – Office of Social Innovation and Civic Participation


  • Publicerad:
    2014-11-08 23:55