VÄRLDEN. Anti-Defamation League har nu offentliggjort en stor studie som kartlägger antisemitismen världen över. Av de fyra miljarder personer som studien täckte var en miljard antisemiter, i Grekland var så mycket som 69 procent av befolkningen antisemiter!

adl

Den judiska lobbygruppen Anti-Defamation League (ADL) har nu offentliggjort en stor studie som kartlägger antisemitiska attityder världen över. Studien, som genomfördes mellan juli 2013 och februari 2014, bygger främst på telefonintervjuer med 53 100 slumpvis utvalda personer över 18 år i 101 olika länder.

De deltagande respondenterna i undersökningen uppmanades innan de elva frågorna ställdes att svara om de ansåg att påståendet förmodligen var sant eller om påståendet förmodligen var falskt. Frågorna att ta ställning till såg ut på följande sätt:

1. Judar är mer lojala till Israel än [detta land/länder de lever i].

2. Judar har för mycket makt på internationella finansmarknader.

3. Judar har för mycket kontroll över globala händelser.

4. Judar tror att de är bättre än andra folk.

5. Judar har för mycket kontroll över den globala median.

6. Judar är ansvariga för de flesta av världens krig.

7. Judar har för mycket makt i affärsvärlden.

8. Judar bryr sig inte om några andra än sitt eget folk.

9. Folk hatar judar på grund av hur judar beter sig.

10. Judar har för mycket kontroll över den amerikanska regeringen.

11. Judar talar fortfarande för mycket om vad som hände dem under Förintelsen.

De respondenter som tyckte att åtminstone sex av dessa elva påståenden förmodligen var sanna klassificeras i rapporten som antisemiter. Felmarginalen i undersökningen uppges globalt sett ligga på 0,9 procent.

Vidare slår studien fast att två tredjedelar av respondenterna antingen inte hört talas om ”förintelsen” eller anser att den är historiskt inkorrekt. Bland de som var bekanta med ”förintelsen” ansåg 35 procent att den var en myt, alternativt kraftigt överdriven.

För att ta några europeiska exempel så toppas listan av Grekland där hela 69 procent av den vuxna befolkningen är antisemiter enligt ADL:s definition. Höga tal återfinns också i Polen (45 procent), Ungern (41 procent), Frankrike (37 procent) och Tyskland (27 procent). I Norden ligger Island på 16 procent, Norge och Finland på 15 och Danmark på 9.

Sverige står som brukligt ut i dessa ”upplysta” och ”toleranta” sammanhang och enligt ADL är endast fyra procent av svenskarna antisemiter. Sverige visade sig dessutom, tillsammans med Storbritannien, vara det land där flest kände till ”förintelsen” av alla de undersökta länderna. Sverige hyste vidare minst antal förintelseförnekare bland de som är medvetna om detta påstådda historiska skeende.

Sammanfattat går det att konstatera att antisemitismen inte är på nedgång utan tvärtom på frammarsch. Även om Sverige hamnade som det gjorde så får man inte glömma bort att det trots placeringarna ändå finns 300 000 antisemiter och nästan 150 000 förintelseförnekare här i landet.

Källa:
ADL Global 100


  • Publicerad:
    2014-05-15 01:10