EUROPA. Nästan en fjärdedel av Europas alla judar är rädda för att visa sin religionstillhörighet. Detta beror, enligt en undersökning gjord av FRA i 8 länder, på en ökad antisemitism.

Under september månad genomförde EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) en undersökning i åtta länder. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i sin helhet den 8 november av FRA. I undersökningen framkommer det att judarna i de länder som deltagit i undersökningen upplever en ökad antisemitism och att de nu i allt större utsträckning drar sig för att besöka religiösa tillställningar.

Fyra av fem judar i Sverige uppger att de upplever att antisemitismen har ökat. De håller sig borta från sammankomster och undviker att bära symboler som identifierar dem som judar. De upplever att risken för att utsättas för hatbrott och diskriminering ökar om de använder sådana symboler.

Sveriges integrationsminister, Erik Ullenhag, menar på att judehatet bör tas på största allvar. Det har redan gjorts stora satsningar på att förebygga och motverka antisemitismen, främst i Malmö, men att detta måste ske i en ännu större skala.

”Det behövs lärare som kan och på allvar vågar samtala om Förintelsen och öppnar för diskussion om antisemitism, islamofobi och annan form av rasism. Då inser man förhoppningsvis att det som börjar med hat mot en grupp, blir till att grupper ställs mot grupper och vi får ett allvarligare samhällsklimat i stort”, säger Erik Ullenhag till den kristna tidningen Världen Idag.

Källa:
Var femte jude i Europa döljer sin identitet av rädsla


  • Publicerad:
    2013-10-21 23:30