JUDISKT INFLYTANDE. Okej-tecknet är numera en hatsymbol som symboliserar ”vit makt”, enligt judiska lobbygruppen ADL.

Hand-tecknet för okay har nu förts upp på den judiska lobbygruppen ADL:s lista över hatsymboler.

Gesten där tummen och pekfingret möts för att sluta en cirkel som numera även är en populär känslouttryckssymbol vid internetkommunikation har fått en betydelseförskjutning, menar den judiska organisationen.

Numera förknippas tecknet med ett ”allvarligt uttryck för vit makt”, enligt ADL.

Den judiska hatgruppen säger samtidigt att den ”överväldigande användningen” av tecknet fortfarande syftar till att visa gillande eller att någon är ”okej”.

Andra ”symboler” som uppförts på hatsymbollistan är teckningar som på olika sätt föreställer den judiske köpmannen, numera ofta kallad den glade köpmannen eftersom det har ansetts rasistiskt att avbilda och peka ut judar.

Numera är alltså även bilder av glada köpmän rasistiska och hatiska.

Uttrycket ”Mångfald=Folkmord på vita” har också lagts till listan som en hatisk ”symbol”.

ADL:s lista över hatsymboler började publicerades år 2000, och listan växer kontinuerligt.

Nu har listan över 200 objekt, som den heliga hinduiska symbolen svastikan och Ku Klux Klans brinnande kors.

Syftet med listan är att ”hjälpa” människor att känna igen tecken på extremism.

Historikern Paul Stocker som har specialiserat sig på så kallade högerextremistiska rörelser säger att okej-tecknet är ett sätt för högerextremister att kommunicera med varandra.

— Det är ett kodat meddelande till personer som vet och är insatta i vad högerextremister gör, säger Stocker till BBC Radio 1.

BBC hävdar att okej-tecknet började användas efter ett skämt på internetforumet 4Chan, men handpositionen har länge varit ett sätt för USA:s president Donald Trump att ge emfas åt saker han säger.

Davidsstjärnan har ännu inte uppförts på listan över hatiska symboler.

Källa:
OK hand sign added to list of hate symbols


  • Publicerad:
    2019-09-28 08:40