JUDISK MAKT Wikipedias redaktörer har beslutat att judisk makt-gruppen ADL inte är en trovärdig källa rörande konflikten i Palestina. ADL riskerar nu dessutom att dömas ut som källa i frågor som rör antisemitism.

Nyligen genomförde Wikipedias redaktörer en omröstning om den judiska lobbyorganisationen Anti-Defamation Leagues (ADL) trovärdighet som källa i frågor som rör konflikten i Palestina. Efter omröstningen stod det klart att ADL numera bedöms som en ”opålitlig källa” gällande konflikten, som bör undvikas att citeras i Wikipedias artiklar.

”Det är en häpnadsväckande tillrättavisning av en av världens främsta auktoriteter på antisemitism och en betydande förespråkare för amerikanska judars rättigheter och frågor”, skriver projudiska CNN om beskedet.

Enligt CNN pågår dessutom en diskussion bland redaktörerna om att göra samma bedömning av ADL som källa i frågor rörande antisemitism. Enligt uppgift finns ett överväldigande stöd för ett sådant beslut, även om det fortfarande diskuteras.

I ett uttalande från en av Wikipedias redaktörer kan man läsa:

ADL är starkt partiska när det gäller Israel/Palestina, till den grad att de ofta agerar som en pro-israelisk lobbyorganisation. Detta kan och gör att deras förmåga att korrekt rapportera fakta om människor och organisationer som inte håller med dem i denna fråga äventyras, särskilt icke-sionistiska eller anti-sionistiska judar och judiska organisationer.

ADL har fördömt beslutet som ”en sorglig utveckling för forskning och utbildning” samt ”förödande för den judiska gemenskapen och samhället”.

— Det är djupt oroande att de många redaktörer som flaggat de allvarliga bristerna och felaktigheterna i både resonemang och källor som används i denna kampanj för att delegitimera ADL ignoreras, säger en representant för ADL som citeras av CNN.

— De har tillhandahållit punkt-för-punkt bemötanden, grundade på faktiska citat, till varje påstående som gjorts, men uppenbarligen spelar fakta inte längre någon roll, fortsätter han.