FILM Judisk makt-organisationen ADL ska säkerställa att judar alltid porträtteras i positiv dager.

Under gårdagen lanserade den judiska extremistorganisationen Anti-Defamation League, ADL, ett ett projekt vid namn ”Media and Entertainment Institute” där syftet är att se till att judar aldrig omnämns negativt på film. Samma dag samlade ADL ledarna för filmindustrin och diverse kändisar för att förklara de nya riktlinjerna på Academy Museum of Motion Pictures i Los Angeles.

Även fast Hollywood nästan helt och hållet styrs av judar hävdar ADL:s högste boss Jonathan Greenblatt att ”det är inte ovanligt” att i film se ”judar boxas in i stereotyper som skapar ett snävt – och ofta negativt – intryck av det judiska folket”. För att säkerställa att judar inte porträtteras negativt kommer ADL via sitt institut nu ha direktkontakt med branschledarna och utbilda dem om judiskt liv, judisk kultur samt antisemitism.

Institutet kommer fokusera på fem områden och i ADL:s beskrivning av områdena framgår tydligt att det viktigaste är att judar ska skildras på det sätt som ADL vill, näst viktigast att ”alla marginaliserade grupper” porträtteras på ett positivt sätt samt oviktigt att andra grupper, exempelvis vita, skildras positivt.

ADL beskriver sina fem områden på följande sätt:

  • Forskning om vad som är negativ respektive positiv judisk representation i film, tv och underhållning.
  • Fastställande av riktlinjer för manusförfattare, producenter och byråer så att de vet hur man bäst skriver en judisk karaktär. Hollywood ska skildra judar på ett "positivt och korrekt sätt" enligt ADL. Att porträttera judar på ett negativt sätt är alltid inkorrekt menar judisk makt-organisationen.
  • Utbildning om antisemitism och judisk representation för branschledare, regissörer, manusförfattare och personal.
  • Säkerställa ansvarsskyldighet så att individer och studios "kan hållas ansvariga för hatiskt innehåll".
  • Utveckla partnerskap med andra opinionbildningsorganisationer för att säkerställa positiva skildringar av alla "marginaliserade", alltså icke-vita, grupper.

De som menar att Hollywood och resten av underhållningsindustrin blivit öppet projudisk och extremt antivit har fel enligt ADL. ”Det har varit en alarmerande ökning av antisemitism inom branschorganisationerna”, hävdar ADL när man förklarar varför underhållningsindustrin och konsumenterna behöver ytterligare styrning.