JUDISK LOBBY Whoopi Goldbergs påstående att ”förintelsen inte handlade om ras” har inspirerat judiska lobbyorganisationen ADL att ännu en gång omdefiniera ett begrepp som man ofta använder.

Definitionen för ordet ”rasism” har skrivits om en andra gång av lobbygruppen Anti-Defamation League (ADL) efter att skådespelerskan Whoopi Goldberg hävdat att ”förintelsen inte handlade om ras”.

ADL:s första ändring av definitionen 2020 gjordes efter månader av BLM-demonstrationer.

Definition 2: ”Rasism kan endast tillskrivas vita”

I det tysta omdefinierade man då ordet på ett sätt som framstår som en anpassning till BLM:s ideologi och uttalanden:

”Marginalisering och/eller förtryck av färgade personer baserat på en socialt konstruerad raslig hierarki som privilegierar vita människor.”

Denna definition skiljer sig markant från ADL:s ursprungliga version:

”Uppfattningen att en viss ras är överlägsen eller underlägsen en annan” eller att ”en persons sociala och moraliska egenskaper är förutbestämda av hans eller hennes biologiska egenskaper.”

Den nya ”tentativa” definition som presenterades i onsdags ligger emellertid närmare den ursprungliga definitionen.

ADL:s webbsida förklarar nu att ”rasism” uppstår ”när individer eller institutioner visar gör en mer förmånlig bedömning eller behandling av en individ eller grupp baserat på ras eller etnicitet

ADL:s vd Jonathan Greenblatt hyllar Harvardprofessorn Robert Livingston för att denne har ”inspirerat till omskrivningen”.

Ändringen sammanföll med skådespelerskan och programledaren Whoopi Goldbergs suspendering från pratshowen The View två veckor efter att hon hävdat att ”förintelsen inte handlade om ras” utan att den istället var en strid mellan ”två vita grupper”.

Hon kom efter sitt uttalande att kritiseras inte bara av sina programledarkollegor, utan även av ADL – trots organisationens egen dåvarande definition av rasism, enligt vilken den är ett brott som endast vita kan göra sig skyldiga till.

Greenblatt: ”Goldberg skyldig till förintelseförvrängning”

Greenblatt anklagade programledaren för ”förintelseförvrängning” och hävdade att ”nazisterna såg judarna som en underlägsen ras”.

Goldbergs programledarkollegor Ana Navarro och Joy Behar ansatte i programmet Goldberg med argument liknande dem som ADL-ledaren anförde.

Goldberg – född Caryn Elaine Johnson – har tidigare uppgivit att hon ”känner sig judisk” och 2016 sa hon till London Jewish Chronicle som svar på frågor rörande hennes judiskhet:

”Skulle ni ställa en sådan fråga om jag vore vit? Jag tror inte det.”

Russia Today (RT) påpekar att när ADL förra månaden utlyste stipendier till ”färgade judar” så reagerade vissa inom den judiska gemenskapen starkt, då de fann termen ”onödig och diskriminerande”.

Enligt en opinionsundersökning av Pew Reseach Center från förra året så uppger 92% av judarna i USA att de identifierar sig som vita.