JUDISK MAKT. Den konservativa profilen Tucker Carlsson slår tillbaka mot ADL och avslöjar deras hyckleri.

Den konservativa Fox-profilen Tucker Carlsson påpekade i ett inslag förra veckan att i takt med att ett land fylls på med invandrare och befolkningen därmed växer så minskar den inhemska befolkningens demokratiska inflytande då varje röst får mindre genomslag.

— Jag vet att vänstern och de små grindvakterna på Twitter blir bokstavligt talat hysteriska om man använder sig av ordet ”utbyte”. Om man antyder att det demokratiska partiet försöker byta ut de nuvarande väljarna mot nya, mer lydiga väljare från tredje världen. Men de blir hysteriska eftersom detta faktiskt är vad som pågår. Låt oss bara konstatera det: det är sant, sa Carlsson.

Trots att han inte nämnde orden ”folkutbyte” eller ”vita människor” – utan snarare talade om ”väljarutbyte” – haglade snart anklagelserna om att Tucker använt ”vit makt”-retorik eftersom vita nationalister brukar driva frågan om det vita folkutbytet. Ledande i det oärliga drevet mot Tucker var den judiska lobbygruppen ADL och dess ledare Jonathan Greenblatt som skrev att Tucker måste avskedas eftersom ”utbytesteorin” är ”antisemitisk, rasistisk och toxisk” och har inspirerat till masskjutningar.

Fox News vägrade dock att vika ner sig för det judiska drevet och meddelade att man inte kommer avskeda Tucker som är deras mest populära programledare. Tucker själv gick dessutom i måndags ut i en motoffensiv mot ADL bland annat genom att belysa den sionistiska organisationens hyckleri. Detta gjorde Tucker genom att läsa upp följande citat som kommer från en propagandamanual från 2010 som ADL skrivit åt sionistiska aktivister:

Med historiskt höga födelsetal bland palestinier, och ett potentiellt inflöde av palestinska flyktingar och deras ättlingar som nu lever i andra länder, skulle judar snabbt bli en minoritet i en enstatslösning som innefattade båda nationaliteterna, vilket sannolikt skulle innebära att alla tankar om jämlikhet vad gäller representation och skydd skulle gå om intet. I en sådan situation skulle den judiska befolkningen bli alltmer politiskt – och potentiellt fysiskt – sårbar. Det är orealistiskt och oacceptabelt att förvänta sig att staten Israel frivilligt skulle subvertera sin egen suveräna existens och nationella identitet och bli en sårbar minoritet i det som en gång var dess egna territorium.

Citatet visar alltså att ADL själva erkänner problemet med folkutbyte, men bara när det drabbar judar. När det istället är vita människor som ersätts av icke-vita invandrare, då är det en antisemitisk konspirationsteori att ifrågasätta om detta är bra för den vita majoritetsbefolkningen.

Lyssna på hela inslaget där Tucker bemöter kritiken nedan:


  • Publicerad:
    2021-04-14 09:50