KRÖNIKA. Martin Saxlind går igenom hur yttrandefrihetsfrågan på ett positivt sätt hamnat på tapeten den senaste veckan.

Den senaste veckan har i mitt tycke varit en bra vecka för den svenska yttrandefriheten som länge varit under attack.

Jag tänker bland annat på Nordfronts och Nordiska motståndsrörelsens rättsliga seger mot Svenska Akademien som ville använda klassikerskyddet för att förhindra oss från att citera klassiska verk.

Länge var det tyst i media om denna attack på yttrandefriheten som bland annat skulle ha kunnat leda till att bara de med ”rätt” politisk värdegrund får citera Eddan. När domen kom överraskades jag dock av att många, om än lite sent och opportunistiskt, ändå faktiskt passade på att ställa sig på vår sida.

SVT publicerade en krönika av Per Andersson som sa att domen var ”väntad, rimlig och välkommen” och Aftonbladets Oisín Cantwell skrev att han ”hoppas att Svenska Akademien nöjer sig med dagens dom och inte krånglar vidare med denna dammiga paragraf”. DN publicerade till och med en artikel där man berömde Nordfront-skribenten Kristoffer Boström för att ha skrivit ett vältaligt inlägg i debatten.

Förutom vänsteraktivisterna i Juridikfronten har jag inte sett någon protestera mot domen eller uttrycka en önskan att Svenska akademien ska överklaga den. Den allmänna uppfattningen verkar vara att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla och att likhet inför lagen ska gälla även för Nordfront.

En annan vinst för yttrandefriheten var att Tucker Carlsson inte bara fick behålla sitt jobb, utan i måndags till och med kunde gå till motattack mot den hycklande judiska lobbygruppen ADL som ville få honom sparkad från Fox News.

ADL har länge arbetat för minskad yttrandefrihet på internet och att yttrandefrihetens fiender visar sig öppet på det här viset är i sig en positiv sak, särskilt när de dessutom inte får sin vilja igenom.

Morgan Johansson stack också ut hakan så högt han kunde när han i onsdags gick ut och meddelade att Sveriges regering vill kriminalisera så kallad förintelseförnekelse. I likhet med Marcus Hansson tror jag att detta sker på uppmaning av Judiska världskongressen som strävar efter att införa sådana lagar i så många länder som möjligt och tidigare framgångsrikt utövat påtryckningar mot Johansson och regimen han företräder i andra frågor. Vem skulle annars komma på en så dum idé?

Det positiva med förslaget om att förbjuda revisionism är dels det tidigare nämnda att yttrandefrihetens fiender ger sig själva till känna och skämmer ut sig, dels tycker jag också att den negativa respons förslaget bemötts med är lovande. SD, MP, V, KD och L har hittills uttryckt kritik mot regeringens förslag.

Sverige behöver diskutera yttrandefrihet
Jag hoppas att de här aktuella händelserna kan bidra till att väcka en välbehövlig debatt om yttrandefrihet i Sverige. I grund och botten tror jag att folk i gemen är positiva till yttrandefrihet, men många har länge valt att blunda när andra har fått sin yttrandefrihet inskränkt. Därför råder det vanligtvis antingen tystnad i yttrandefrihetsfrågan eller så sker det skickligt orkestrerade angrepp på yttrandefriheten där vänsteraktivister, etablerade medier och storföretag försöker utvidga sitt politiska inflytande genom att tysta de som inte delar deras politiskt korrekta värdegrund.

När det enda som sker är att en högljudd minoritet då och då går till attack och flyttar fram sina positioner är det ofrånkomligt att yttrandefriheten steg för steg kommer inskränkas. Det är därför mycket bra om fler normala människor intresserar sig för denna fråga som vi på Nordfront länge brottats med. För att hjälpa folk på traven tänkte jag avsluta med att summera vad jag ser som de två största yttrandefrihetsproblemen i Sverige:

1. Juridiskt påtvingad censur

I Sverige har vi hets mot folkgrupp-lagen som är en helt onödig lag. Lagen förbjuder yttranden som kan tolkas som ”missaktning” riktad mot en ”folkgrupp”. ”Missaktning” kan vara lite vad som helst precis som att ”folkgrupp” är ett brett begrepp som bland annat innefattar sexuellt avvikande läggningar samtidigt som etniska svenskar i praktiken inte räknas som en skyddsvärd folkgrupp av lagen.

HMF-lagen är onödig då det redan är ett brott att uppvigla till våld eller andra brott genom andra befintliga lagar. Så HMF-lagen skyddar ingen människa från att utsättas för faktiska brott, utan den skyddar på sin höjd människor från att bli lite kränkta över vad någon sagt eller skrivit. Oftast är det inte heller de påstått drabbade grupperna som själva blir kränkta och polisanmäler de här åsiktsbrotten, utan det är professionella angivare som Näthatsgranskaren som missbrukar lagen för att småsint förfölja sina meningsmotståndare.

Den här lagen har också missbrukats för att försöka förbjuda Nordiska motståndsrörelsen från att demonstrera och nu vill regeringen använda den för att förbjuda människor från att uttrycka avvikande åsikter om en historisk händelse. Det vore således en stor seger för yttrandefriheten om hela lagen kunde skrotas innan situationen spårar ur ännu mer.

2. Censur från privata aktörer

Förutom att lagen förbjuder dig från att säga vissa saker i Sverige hindras många från att komma till tals på Facebook, Twitter och Youtube, som är de ställen där stora delar av den offentliga debatten idag förs.

En försvarare av nätjättarnas politiska censur kan säga att det inte är en rättighet att bli hörd, du får tycka och uttrycka dig hur du vill men ingen är skyldig att lyssna på dig. Det är sant, men vore det då inte mer rimligt att det är upp till varje enskild person att välja bort de aktörer och budskap personen inte vill höra istället för att multinationella företag ska välja vad för information som svenska medborgare kan ta del av?

Om inte alla svenska medborgare kan samsas på gemensamma plattformar på internet, hur ska vi då kunna samsas och vara ett sammanhållet samhälle ute i verkligheten? Nätcensuren visar enligt mig att vi lever i ett förljuget och väldigt splittrat samhälle som inte tål kritik.

Andra länder som Polen arbetar för att införa lagar som kräver att stora sociala medier inte censurerar användare som skriver lagliga inlägg. Detta borde Sverige också göra om vi ska fortsätta kalla oss för en demokrati.


  • Publicerad:
    2021-04-17 14:20