JUDISK MAKT. Morgan Johanssons initiativ till ett förbud mot ”förintelseförnekelse” ses som väntat med blida ögon av världens mäktigaste judiska lobbygrupp – men hyllningen kommer från vice ordföranden.

Lobbyorganisationen World Jewish Congress (WJC), den judiska världskongressen, går nu inte helt otippat ut med en hyllning av den svenske justitieministern Morgan Johanssons förslag att göra det till ett brott att förneka den så kallade förintelsen.

Uttalad ambition för WJC sedan 2013
Som Nordfront tidigare rapporterat tillkännagav WJC redan 2013 i en resolution sina ambitioner att förbjuda ifrågasättandet av förintelsen i samtliga världens nationer.

Sveriges Radio (SR) rapporterar om hur den judiska lobbyorganisationen satt ner sin mäktiga fot i det svenska debattbruset, där justitieministerns förslag fått motta kritik från samtliga riksdagspartier som uttalat sig frågan – nu senast Centerpartiet

Linda Modig (C ), ledamot i konstitutionsutskottet motiverar sitt avståndstagande från justitieministerns lagförslag så här:

— Yttrandefriheten är ju en grundbult i demokratin. Den är viktig för det fria meningsutbytet.

”En duktig – men ännu ganska obetydlig goy”
Det faktum att WJC låter sin vice ordförande Maram Stern berömma den lydige svenske ministern – istället för att hyllningen kommer från ordinarie ordförande Ronald S. Lauder, har tolkats som en gest att Morgan visserligen är en duktig – men ännu ganska obetydlig goy.

Stern skriver att åtgärden att olagligförklara förintelseförnekande ”kommer att hjälpa till att skydda en historisk sanning” och han möts i SR:s intervju av fortsatt underkastelse av den svenske shabbosministern:

— Jag välkomnar ju verkligen det här starka stödet som World Jewish Congress nu uttrycker för vårt initiativ och jag hoppas det får betydelse i den svenska debatten, där jag sett att en del partier tvekar.

Nordfronts skribent och ansvarige utgivare Marcus Hansson kommenterade nyligen i en artikel orsakerna till att det tycks bli alltmer angeläget för judisk makt att införa ett universellt ”förnekelseförbud” för ”förintelsen” – i tider då makten måste kämpa hårt för att strypa det fria informationsflödet på internet.

Justitieminister Johansson berättar vidare i intervjun för SR lyriskt om brevet han fått från den judiska lobbygruppens vice ordförande:

— Och han pekar på att det är allt färre ögonvittnen som är kvar i livet, att vi har starka högerextrema och antisemitiska rörelser som har växt i betydelse på senare tid. Och att det nu också finns mycket större möjligheter att sprida hatbudskap och fake news på nätet, förklarar Johansson.

Medan regeringen håller på att ta fram direktiv till en parlamentarisk kommitté som ska utreda förbudsförslaget möts man alltså på hemmaplan av massiv kritik från såväl debattörer som företrädare för andra riksdagspartier.

Morgan Johansson står dock fast vid att en kriminalisering av ”förintelseförnekande” är rätt väg att gå:

— Det är ofta så att när man väcker frågor som kan vara kontroversiella att det till en början väcker ett visst motstånd eller tveksamhet, men jag menar nog att de argument vi har fört fram, de är starka, säger den foglige ministern.


  • Publicerad:
    2021-04-25 15:10