HOT MOT VÅR YTTRANDEFRIHET. Ingen av de företrädare för riksdagspartier som tillfrågas av SR:s Ekot är positivt inställd till justitieministerns nyligen presenterade idé om att kriminalisera frånvaron av tro på förintelsemyten.

”Förintelsen är en bluff”, ord som den judiska makten och dess lakejer, som Morgan Johansson, vill förbjuda.

Det visar sig nu att de flesta riksdagspartierna har starka invändningar mot justitieminister Morgan Johanssons förslag från tidigare i veckan om att förbjuda och straffbelägga ifrågasättande av myten om den så kallade förintelsen, enligt vilken sex miljoner judar på 1940-talet skulle ha avrättats, främst med giftgas, av ”nazister” på olika koncentrationsläger i Centraleuropa.

Så här sa justitieministern till Ekot tidigare i veckan:

— Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten och det får inte glömmas. Och de som försöker få världen att glömma och blanda bort korten, de måste stå till svars för det.

Regeringen har sedan justitieministern kom med sitt utspel tillkännagivit sin avsikt att ge en parlamentarisk utredning med företrädare för samtliga riksdagspartier i uppdrag att granska hans förslag.

Samtliga tillfrågade uttrycker skepsis
Sveriges Radios Ekot har nu ringt runt till representanter för olika riksdagspartier för att fråga dem hur de ställer sig till förbudsförslaget. Och de som uttalar sig är kritiska.

Aron Emilsson är Sverigedemokraternas ledamot i Kulturutskottet.

— Vi ser förintelseförnekelse som en vedervärdig hållning. Samtidigt så tror vi att det är en farlig väg att gå att börja göra inskränkningar på vår grundlagsstadgade yttrande- och åsiktsfriheter och förbjuda åsikter, alldeles oavsett hur avskyvärda de än må vara.

Miljöpartiet har inte formellt tagit ställning i sakfrågan än, men deras rättspolitiske talesperson Rasmus Ling, ger med sin kritik en vink om partiets hållning i frågan:

— Det finns dels principiella invändningar och frågan är också om det är ett effektivt sätt att hantera det här problemet på.

Vänsterpartiet är även de skeptiska till lagförslaget och Kristdemokraterna påpekar i ett uttalande det omöjliga i att förbjuda åsikter.

Liberalerna invänder kraftfullt emot förslaget att kriminalisera avsaknaden av tro på något. Tina Acketoft är deras ledamot i Konstitutionsutskottet:

— Det går liksom inte att bara slänga in ett förbud, det förändrar inte saken i grund och botten.

Sverigedemokraternas Aron Emilsson ser det som naturligt att Morgan Johanssons initiativ får mothugg:

— Det finns ju få som, tror jag, skulle gå med på förslag som sätter vår grundlag i gungning.


  • Publicerad:
    2021-04-17 13:03