DEBATT. ”Efterkrigstidens största inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna”, kallar Åsa Linderborg regeringens förslag att förbjuda ”rasistiska organisationer” och revisionism.

Åsa Linderborg. Foto: Nordfront.se

Det är på Aftonbladet som tidningens tidigare kulturchef Åsa Linderborg går till skarp kritik mot regeringens nya förslag för att inskränka yttrandefriheten: Dels förslaget om att förbjuda så kallade rasistiska organisationer och dels justitieminister Morgan Johanssons senaste utspel om att förbjuda revisionism, eller så kallat förintelseförnekande.

Enligt Linderborg försöker den sittande regeringen att genomdriva ”efterkrigstidens största inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna”.

Hon menar att den typen av lagar inte fungerar, vilket hon anser bevisas i andra europeiska länder som sedan länge förbjudit både åsikter och partier:

Om Nordiska Motståndsrörelsen förbjuds skulle de göra som sina systerpartier i Tyskland; omdefiniera och omorganisera sig eller gå under jorden. Kort sagt: man kommer driva gäck med staten.

Linderborg konstaterar också att ett förbud mot revisionism troligtvis skulle leda till att fler började ifrågasätta narrativet om den så kallade förintelsen. ”Fler kommer ifrågasätta livserfarenhet och forskning; om man behöver ha lagstiftningen i ryggen måste det ju vara något lurt”, skriver hon, och fortsätter:

Att kriminalisera åsikter ligger nära idén om trygga rum, att slippa konfronteras med de obehagliga. Det är paradiset för slöhögarna, för dem som vill slippa lära sig argumentera i fri debatt.

Artikeln avslutas med en uppmaning till Socialdemokraterna att lära sig av sin egen historia, då Linderborg menar att partiets första trettio år ägnades åt kampen för ”rätten att organisera sig och fritt uttrycka sin mening”.

 


  • Publicerad:
    2021-04-20 19:45