MÅNGKULTUREN. När föräldrarna var bortresta passade en flicka på att bjuda hem två två afghanska unga män. Det hela slutade med att de gav sig på henne och en av männen våldtog henne.

Det var den 18 juli 2017 som den 16-åriga flickan när hennes föräldrar var borta passade på att bjuda in de två afghanerna Dinmohammad Delkysh (19990885-7312) och Ahmad Zahir Ahmadi (20001006-9235) till en liten fest. När afghanerna hade supit henne full gav de sig på henne och en av männen våldtog flickan.

Delkysh som enligt myndigheterna vid tiden för brottet var registrerad som 17 år dömdes 27 april 2018 till fängelse i två månader och därefter skyddstillsyn för våldtäkt, medan Ahmadi som enligt myndigheterna var registrerad som 16 år gammal dömdes till 60 timmar ungdomstjänst för bland annat sexuellt tvång. Att straffen blev så lindriga berodde på att rätten tog hänsyn till deras påstådda låga ålder.

Åklagaren yrkade på utvisning för Delkysh, men rätten avslog yrkandet med hänvisning till att det inte finns anledning att anta att han kommer att göra sig skyldig till nya brott.

Ingen av parterna överklagade domen som vann laga kraft den 18 maj 2018.

Ursprungligen publicerad på Informationskriget.se

Källa:
Lunds TR B3591-17 Dom 2018-04-27


  • Publicerad:
    2018-05-18 11:40