UTRIKES. Afrikansk svinpest har hittats i kött som importerats illegalt till Nordirland, skriver tidningen Pig Progress. Importen har utförts av privatpersoner som inte har följt reglerna för kontroll.

Genrebild: iStock.

Totalt 300 kilo illegalt kött omhändertogs på nordirländska flygplatser i juni. Rester av afrikansk svinpest hittades i ett av proverna som skickades till analys, enligt DAERA, Nordirlands motsvarighet till Jordbruksverket. Det gällde korv som importerats från Asien.

Enligt DAERA utgör inte upptäckten i sig ett väsentligt hot mot djurhälsostatusen på Nordirland, eller påverkar landets status som fritt från afrikansk svinpest. Däremot förstärker det vikten av att kontrollera kött- och mejeriprodukter som kommer in till landet via privatpersoner.

DAERA:s chefsveterinär doktor Robert Huey passade dock på att varna för att det är olagligt att föra vissa typer av livsmedel och växtprodukter in i landet, eftersom det kan medföra risker för att djur- eller växtsjukdomar förs in.

— De allvarligaste riskerna är riktade mot vår livsmedelsindustri och vår miljö, eftersom varje introduktion av skadedjur, sjukdomar eller icke-inhemska arter skulle kunna få en potentiellt förödande effekt.

Källa:
ASF found in meat entering Northern Ireland


  • Publicerad:
    2019-07-18 16:35