SVERIGE. I en artikel i Aftonbladet Kultur hyllar Petter Larsson AFA med flera grupper inom den autonoma vänstern. Han skriver också att få sörjer när ”nazister” förlorar sin demonstrationsrätt.

Petter Larsson gillar AFA och ogillar demonstrationsrätt för politiska motståndare.

Petter Larsson gillar AFA och ogillar demonstrationsrätt för politiska motståndare.

I sken av att det handlar om en recension om avhandlingar kring den organiserade ”antirasismen” i Sverige ägnar sig Petter Larsson, i artikeln ”Så blev våra gator nazistfria”, åt att hylla AFA och den autonoma vänstern. Larsson beskriver en svunnen tid då denna rörelse var ett större hot mot den nationella rörelsen än vad den är idag.

Larsson, som själv varit engagerad i den autonoma vänstern och numera är skribent hos Expo, skriver i sin artikel om behovet av den autonoma vänstern och förmedlar en positiv bild av när denna var mer lyckosam i dess försök att sabotera oliktänkandes demonstrationer:

Militansens pris var högt. Att nazisternas demonstrationsrätt kringskars är det väl få som sörjer med handen på hjärtat.

Även fast Larsson sedan påstår att ”autonomerna fick hård kritik av tidningar” fick man dock stöd av andra delar av systemet:

Men Lund blev en nazifri zon. Konfrontationerna tvingade politikerna att agera. Genom att boka in de symbolladdade platserna för egna festligheter införde Lunds kommun i flera år de facto ett demonstrationsförbud den 30:e november.

De ”festligheter” som Larsson skriver om handlade i praktiken om blockader där hundratals BZ-aktivister från Danmark, beväpnade med bland annat hemmagjorda bomber och gatustridsvapen, hjälpte till att ockupera staden och tillsammans med polisen kunde stoppa Karl XII-demonstrationen 1991.

Slutet av Petter Larssons artikel handlar om att den autonoma vänstern idag har förlorat och inte längre är en livskraftig rörelse. Larsson undviker att nämna att även gatorna har förlorats till nationella men beskriver hur ”rasisternas internetpropaganda” når ”en masspublik” och att debatten om invandring har ”exploderat”. Larsson efterlyser därför en antirasistisk femte våg som ska vara bredare.

Aftonbladets kulturchef, Åsa Linderborg, har också gjort sig känd för att florera med AFA och har tidigare hyllat den autonoma vänstern för att de i samband med motdemonstrationerna i Salem ”har sån moralisk resning att de är beredda att till och med slåss med fascisterna”.

Källa:
Så blev våra gator nazistfria


  • Publicerad:
    2013-11-30 15:14