STOCKHOLM. En av Motståndsrörelsens aktivister i Stockholm blev igår angripen av rasfrämlingar på skolan han går i och är i nuläget misstänkt för mordförsök efter att ha fredat sig själv med hjälp av en kniv.

Enligt uppgifter till Nordfront ska en av Motståndsrörelsens Stockholmsaktivister igår ha angripits av två rasfrämlingar på ett gymnasium i Liljeholmen.

Det var i samband med en skolavslutning som de två rasfrämlingarna, som tidigare bråkat med aktivisten på grund av hans åsikter, gick fram och hotade honom. Kort därefter går rasfrämlingarna till angrepp men blir då pepparsprayade.

Aktivisten avlägsnar sig från den aktuella platsen för att undvika fortsatt bråk, men rasfrämlingarna beväpnar sig med varsitt järnrör och söker återigen upp aktivisten. Den ena angriparen håller här fast aktivisten samtidigt som den andra slår cirka åtta slag med ett järnrör i ryggen på aktivisten.

För att ta sig ur situationen drar aktivisten en kniv och måttar ett hugg mot personen som håller fast honom, vilket gör att personen släpper sitt grepp, misshandeln avbryts och aktivisten kan åter avlägsna sig från platsen.

Polisen rubricerade i ett tidigt skede knivhuggningen som ett mordförsök och aktivisten har efter överläggning med advokat inställt sig hos polisen då han anser sig ha agerat i nödvärn och det finns många vittnen som kan styrka detta.

Nordfront publicerar dessa uppgifter i förebyggande syfte då ingen etablerad media ännu gjort kopplingen, men i vanlig ordning kan tänkas inleda ett drev mot en person som verkar ha agerat helt korrekt och i enlighet med lagen när det kommer fram att personen är nationalsocialist. Hittills har händelsen endast uppmärksammats i mindre notiser i media som varit väldigt informationsfattiga.


  • Publicerad:
    2014-12-20 12:15