MÅNGKULTUREN. En albansk småbarnsfar i Malmö dömdes nyligen till fängelse för bland annat grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott efter att ha haft en k-pist och kokain i bostaden.

Albanen Ilir Ntaka (860612-2490) dömdes nyligen till 3 år och 6 månaders fängelse för grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och rattfylleri. Detta efter att polisen vid en husrannsakan hittade 89 gram kokain med mycket hög renhetsgrad, en fullt fungerande kulsprutepistol med två tillhörande magasin samt ammunition i form av 10 patroner i kaliber 9 mm och 13 patroner i kaliber .22.

Av förundersökningen verkar det som att polisen hade gripit Ntaka för att han körde narkotikapåverkad och att de därefter blev misstänksamma och beslutade om husrannsakan. Vid husrannsakan hittades sedan kokainet, bevis som tyder på att han höll på med narkotikaförsäljning, vapnet och ammunitionen.

Teknikerna på Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) som undersökte beslagen skrev följande om k-pisten:

En svart kulsprutepistol med en avtagbar kolv av metall. Det undersökta vapnet är en halv 1 – och helautomatisk 2 kulsprutepistol i kaliber 9×19 mm. Kalibern kan även benämnas bl.a. såsom 9 mm Parabellum och 9 mm Luger. Kulsprutepistolen, vilken är ett skarpt skjutvapen, har ett militärt ursprung och är av fabrikatet/modellen STEN MK II och är tillverkat i Storbritannien. Den aktuella vapentypen går, i vardagligt tal, ofta under benämningen STEN-GUN. Enligt referenslitteratur 3 producerades modellen år 1942-1945. Enligt samma litteratur ska utgångshastigheten vara 381 m/s och eldhastigheten 550 patroner/minut.

I stommen, strax ovanför och framför avtryckaren, finns vapnets eldomställare. Om omställaren trycks in från vänster går vapnet att skjuta med enkelskottseld. Trycks omställaren in från höger blir det helautomatisk eldgivning. På omställarens vänstra sida finns märkningen: ”R” och på dess högra sida märkningen: ”A”.

På magasinsstyrningen finns märkningarna: ”STEN MKII” och ”E&Co”. På samma plats finns även en delvis svagt synlig märkning liknande: ”FN76625”. På undersidan av metallkåpan som sitter framför varbygeln finns märkningen: ”S106”. Vapnet är försett med riktmedel i form av korn och sikte.

Som ses på foto 1 fanns det två passande magasin med i beslaget. Magasinen har en maximal kapacitet på 32 patroner. Det finns inga synliga märkningar på de båda magasinen. Med i beslaget, och som satt i det ena magasinet, finns även fyra skarpa kulpatroner i aktuell kaliber. Samtliga patroner, vilket är svensk militär ammunition (m/39), är försedda med en helmantlad kula, lilaaktigt hylshals- och tändhattslack samt hylsbottenmärkningen: ”M” (fabrikskod) och ”43” (årtalsmärkning). Kulpatronerna passar till den undersökta kulsprutepistolen. Se även foto 4.

Vid undersökningen provsköts kulsprutepistolen med skarpa kulpatroner i aktuell kaliber. Vapnet provsköts i såväl halv- som helautomatiskt läge. Vapnet fungerade utan anmärkning i båda lägena. Vid provskjutningen användes de båda medföljande magasinen och dessa fungerade på avsett sätt.

Detta skrev teknikerna från NFC om 9 mm-ammunitionen som hittades:

10 skarpa kulpatroner i kaliber 9×19 mm. Kalibertypen kan, enligt tidigare text, även omnämnas bl.a. såsom 9 mm Parabellum och 9 mm Luger. Fem av patronerna, vilket är svensk militär ammunition (m/39), är försedda med en helmantlad kula, lilaaktigt hylshals- och tändhattslack samt hylsbottenmärkningen: ”M” (fabrikskod) och ”43” (årtalsmärkning). Två av patronerna är försedda med en helmantlad kula, lilaaktigt hylshals- och tändhattslack samt hylsbottenmärkningen: ”AMA” och ”66” respektive ”67”. Två av patronerna är försedda med en helmantlad kula, svart tändhattslack samt hylsbottenmärkningen: ”9 MM” och ”DI 43” respektive ”DI 44”. En av patronerna är försedd med en helmantlad kula och hylsbottenmärkningen: ”070” och ”75”. Samtliga kulpatroner passar till den undersökta kulsprutepistolen.

Två dagar efter domen kom en nöjdförklaring från Ntaka och domen vann därmed laga kraft utan något överklagande. Åklagaren yrkade aldrig på att Ntaka skulle utvisas.

På Facebook kallar sig Ntaka även för Ilir Daka.

Källa:
Malmö TR B7529-18 Dom 2018-10-15


  • Publicerad:
    2018-11-10 11:50