INRIKES. All brottslighet som översköljer den mångkulturella staden Malmö har gjort att polisledningen i staden nu vill ta hjälp av militär.

Eftersom polisen i Malmö i dagsläget är överbelastade av framförallt många invandringsrelaterade mordutredningar vill man nu ta hjälp av militären. Malmös polismästare Stefan Sintéus tar därmed rygg på Köpenhamn där 160 soldater nu kallats in för att hjälpa polisen, bland annat med att vakta stadens synagoga.

— Jag ser med intresse på vad händer i Danmark. Jag menar att allt vi kan göra för att trygga samhället är bra. Kan man som danskarna använda militär för trygghetsskapande åtgärder utan att man förväxlar dem med att använda vapenmakt så finns det en poäng, säger Sintéus.

Arbetsuppgifter som enligt polismästaren skulle passa militären är till exempel att hjälpa till vid fasta bevakningar av misstänkta brottsplatser samt gränskontrollerna över Öresundsbron.

Under de senaste decennierna har det redan beslutats att militären kan hjälpa polisen vid till exempel terrorsituationer.

Försvarsmakten ställer sig positiva till idén:

— Grundinställningen måste vara att samhället ska utnyttja samhällets resurser på bästa sätt. Vi är alltid beredda på att stödja polisen, säger Försvarsmaktens presschef Philip Simon. Han är däremot inte säker på att ett samarbete mellan polisen och militären har stöd i lagen:

– Vi är positiva till när myndigheter begär stöd av oss, men vi måste alltid titta på om regelverket tillåter det eller inte.

Källa:
Malmös polismästare intresserad av att ta hjälp av militär


  • Publicerad:
    2017-09-29 18:00