Marks kommun Nedbantad äldreomsorg öppnar upp för resurskrävande mottagning av ”ensamkommande flyktingbarn” när kommunen prioriterar.

Under 2012 har man på äldreboendet Ekås först fått besked om att verksamheten skall läggas ner, senare togs beslutet att delar av Ekås skall läggas ner. Till slut minskades antalet vårdplatser. Platserna, eller lägenheter som det är frågan om, skulle kunna användas som så kallat trygghetsboende. Trygghetsboende kallas ett eget boende där bostaden är specialanpassad för exempelvis funktionshinder och äldre människor. Denna form av boende har flera visat intresse för och ett förslag har även lagts fram till socialnämnden.

Neddragningarna har motiverats med att kommunen saknar resurser och det saknas äldre som vill nyttja Ekås äldreomsorg. På grund av kommunens ansatta ekonomi så har man på många håll valt att dra ner på äldreomsorgen och fortsätter neddragningarna i samma takt så kommer det snart bara finnas resurser kvar för att ge omsorg till de svårast demenssjuka. Resterande av de äldre får klara sig själva.

Mark kommun använder sig av en slogan med diskutabelt innehåll: ”Läge för det goda livet”

Nu väljer kommunen att lokalerna skall användas till verksamhet för ”ensamkommande barn” eller för att använda statsminister Reinfeldts beskrivning; ”barn i övre tonåren” alternativt ”ensamkommande ungdomar.” I en annons i lokaltidningen under rubriken; ”Ekås öppnar för ensamkommande flyktingbarn” beskrivs hur man har som förslag att starta boende för ”ensamkommande flyktingbarn” och vad det kommer att innebära för samhället. I samma tidning kan man även läsa att det råder brist på trygghetsboende och att det är ett problem för kommunen. Man väljer alltså att istället för att skapa trygghetsboenden för de äldre att bygga upp en annan resurskrävande verksamhet.

Kommunen är inte ensam om att handla som valt man att göra. På flera håll i landet så väljer kommuner att dra ner på vård och omsorgsplatser samtidigt som man bygger upp och bygger ut mottagandet av invandrare. En verksamhet som visat sig väldigt resurskrävande, trots generösa statsbidrag. Ofta är det äldreomsorgen och skolan som får ge vika för att bekosta massinvandringen. Kommunpolitiken handlar om att fördela resurser och det blir uppenbart vart politikerna väljer att satsa, satsningar som långsiktigt kommer att resultera i bestående skador på samhället som vi alla är en del av.


  • Publicerad:
    2012-12-04 11:36