Migrationsverket meddelade igår att massinvandringen till Sverige slog nytt rekord förra året. ”Vid årets slut hade drygt 111 000 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige”, står det att läsa på Migrationsverkets hemsida. Invandringen ökade således i fjol med 19 procent från året innan.

Thailändska bärplockare - Sveriges vanligaste arbetskraftsinvandrare

Thailändska bärplockare – Sveriges vanligaste arbetskraftsinvandrare

Den grupp som ökat mest enligt migrationsverket är gruppen människor som letar sig till Sverige för att söka asyl. Asylsökarna kommer främst från Syrien, Somalia och Afghanistan – länder som inte gränsar till Sverige.

Migrationsverket rapporterar också att trenden med alltfler ”ensamkommande flyktingbarn” håller i sig. Sverige var förra året, precis som tidigare, det land som i absoluta tal tog emot flest ”ensamkommande flyktingbarn”.

”Flyktingbarnen” kommer främst från Afghanistan och Somalia och förra året kom 35 procent fler ”flyktingbarn” än 2011. Vad gäller importen av ”ensamkommande” bröt Sverige i fjol också ny mark och tog emot stora mängder från Algeriet, Marocko, Uganda och Syrien, vilket man tidigare inte gjort.

Den i absoluta tal största gruppen som får uppehållstillstånd i Sverige är de som uppger familjeanknytning som skäl när de ansöker om uppehållstillstånd. Hela 41 000 personer kom hit förra året som ”anhöriga”. Av de som sedan tidigare hade en etablerad relation kom de flesta från Somalia, medan de som hade en ”nyetablerad” relation oftast kom från Thailand.

Även arbetskraftsinvandringen ökade något i fjol och den största gruppen arbetskraftsinvandrare var bärplockare från Thailand. ”Dataspecialister, företrädesvis från Indien och Kina, var den största gruppen av arbetstagare, efter bärplockare från Thailand”, skriver Migrationsverket på sin hemsida.

Den enda invandringen som inte verkar ha ökat är invandringen av studerande, som under 2012 låg kvar på samma nivå som under 2011 då Sverige började kräva avgifter av utländska studenter som ville studera i Sverige.

Jämfört med 2011 har migrationsverket till synes blivit effektivare i sitt arbete för ett folkutbyte. 2012 låg den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda asylärenden på 108 dagar, vilket kan jämföras med året innan då samma siffra var 149 dagar.

Källa:
Drygt 111 000 personer fick uppehållstillstånd 2012


  • Publicerad:
    2013-01-05 14:46