Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Allt du behöver veta om demonstrationen i Fredrikstad!

Av Redaktionen, 2017-06-08
redaktionen@nordfront.se

OBS! VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEMONSTRATIONEN!

VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEMONSTRATIONEN! LÄS HÄR.

Nordiska motståndsrörelsen arrangerar en demonstration i Fredrikstad den 29 juli under parollen «Knus homolobbyen! – Kamp mot dekadanse og antikultur!».

I denna artikel presenteras all information som DU behöver veta om demonstrationen för att kunna delta. Artikeln uppdateras fortlöpande.

Längst ner i artikeln besvarar vi en del frågor som skickats in till organisationen, samt en del lögner från fiendemedia och meningsmotståndare.

Praktisk information

VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEMONSTRATIONEN! LÄS HÄR.

Arrangör: Nordiska motståndsrörelsen

Stad: Fredrikstad

Datum: 29 juli

Paroll: Knus homolobbyen! – Kamp mot dekadanse og antikultur!

Samlingsplats: Publiceras senare

Marschväg: Presenteras senare

Talarlista: Presenteras senare

Kontaktinformation: demonstrasjon@frihetskamp.net

Övrig information:

 • Endast Motståndsrörelsens fanor skall användas i demonstrationen.
 • Inget prat i demonstrationståget förutom sanktionerade slagord. Slagorden för dagen kommer gås igenom på samlingsplatsen.
 • Klä dig anständigt och utan subkulturella yttringar. Håll koll på vädret och klä dig därefter. Joggingbyxor och träningskläder är ej att anses som ”anständigt”.
 • Maskering är inte tillåtet.
 • Undvik onödigt provokativt uppträdande mot polis och motdemonstranter.
 • Rökning, ätande och drickande är ej tillåtet i demonstrationståget. En diskret vattenflaska är tillåtet.
 • Är man alkoholpåverkad får man inte delta i demonstrationen.

E-propaganda:

Filmen finns även tillgänglig på engelska och finska.

Vanliga frågor

Måste man vara medlem för att delta i demonstrationen?

Nej, vem som helst kan delta som stödjer demonstrationens budskap.

Vad menar ni med ”homolobbyn”?

Den organiserade homolobbyn, som är en del av den judiska kulturmarxismen (läs mer om kulturmarxismen nedan), är ett samlingsbegrepp över de krafter som direkt och indirekt för fram homorörelsens folkfientliga idéer i samhället.

Homorörelsen arbetar bland annat med:

 • Att relativisera och undergräva könsbegreppet och de naturliga och biologiska könsrollerna. Påståenden om att kön är en «social konstruktion» och något man kan själv välja ut från vad «identifierar» sig som. Uppmuntrande av hormonell behandling och icke-reversibel kirurgisk «könskorrigering».
 • Att normalisera och popularisera homosexualitet, och därigenom skapa flera homosexuella individer, samt flytta fram gränserna for vad som anses vara «normalt».
 • Att öka acceptansen för sexuellt avvikande uppträdande i samhället. Banar vägen för alltmer perverst beteende.
 • Att relativisera och undergräva den naturliga familjen. Likakönade och andra onormala «familje»-konstellationer blir likställda med det normala.
 • Att sexualisera och indoktrinera barn och unga. Barn introduceras för sexualundervisning i tidig ålder, och indoktrineras av hela homolobbyns idé-arsenal.
 • Att likställa bland annat homosexualitet med heterosexualitet, och därigenom omdefiniera mänsklig sexualitet från att handla om reproduktion till att uteslutande handla om «egennytta».

Kort sagt: Homolobbyn uppmuntrar till folkfientlig dekadens och antikultur, som bidrar till att undergräva och upplösa de naturliga strukturerna i samhället. Alltså själva förutsättningen för en vidare existens för vårt folk.

Vad vill ni göra med homolobbyn?

Läser man punkt 7 i vårt politiska manifest «Vår väg – Ny politik för en ny tid» framkommer detta:

Kulturmarxismen, där feminismen har en central roll, för fram en folk- och familjefientlig hållning vilket lett till att de som vill så split mellan könen även tagit sig an homofrågor i syfte att krossa den så kallade heteronormen – det vill säga den naturliga strukturen i varje friskt samhälle. Den inflytelserika homolobbyn har gjort homofili till något helt normalt och i många fall eftersträvansvärt i debattklimatet inom kultur och media. Ett exempel på detta är att folkets så kallade representanter deltar i ”Pride-tåg”, ett annat att homofila i lagteknisk mening numera räknas som en egen folkgrupp, något som etniska svenskar eller heterosexuella inte gör. En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna. Denna grund måste genomlysa samhällsdebatten. Giftermål och adoption är strängt förbehållna denna naturliga konstellation. Vi ser dock inga behov av att kriminialisera homofiler så länge de inte i ord och handling manifesterar sin avvikande läggning.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

 • Upphöja det naturliga familjeidealet mellan man och en kvinna. Förbjuda homofila par giftermål och adoption.
 • Kriminalisera homolobbyn och annan propaganda mot naturliga konstellationer.
 • Förbjuda homofili i det offentliga rummet.

Läs mer om homolobbyn:

Vad menar ni med ”kulturmarxism”?

Kommunismen, marxismen och kulturmarxismen är judiska skapelser. Den sistnämnda har sitt upphov i en rad judiska tänkare som kom fram till att den traditionella marxistiska kampen för världsrevolution och en världsregering inte kunde bli framgångsrik om man inte först hade destabiliserat och utrotat vit västlig kultur och civilisation.

Kulturmarxismen, som också går under namnet politisk korrekthet, går därför till angrepp mot de samhällsbärande och naturliga fundamentenen och strukturenrna. Ras, familj, kön, tro, normer, moral, historia, identitet och läggning är bara några av kulturmarxismens måltavlor, som konstant och aggressivt angrips.

Homolobbyn ingår i den kulturmarxistiska krigföringen mot vårt folk, och fokuserar först och främst på sexualitet, kön, läggning, moral, normer och familj – som av kulturmarxistiska tänkare anses vare särskilt potenta och viktigt i arbetet med att störta Västvärlden.

Läs mer om kulturmarxismen:

Jag vill delta den 29 juli, men vill gärna resa tillsammans med någon. Kan det ordnas?

VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEMONSTRATIONEN! LÄS HÄR.

Helt säkert. Kontakta någon av nedanstående så får du mer information om hur det ser ut i ditt område:

Näste 1
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands och Gotlands län.
Anders Rydberg – 0790392422

Näste 2
Västra Götalands och Hallands län

Simon Engelin – 0722315983 eller Simon Högberg – 0706431239.

Näste 3
Skåne och Blekinge län
Tobias Malvå – 0733251503.

Näste 4
Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län
Ingemar Westerbring – 070-3886355 eller Peter Holm – 073-8418843.

Näste 5
Dalarna
Pär Sjögren – XXX XXX XX XX.

Värmlands län
William Bergström – 0700499186.

Näste 6
Västerbottens och Norrbottens län
Robert Eklund – 0762804023 eller Jeff Hede – 0736636662.

Näste 7
Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
Magnus Wardmo – 0768-639393.

Är det farligt att delta i demonstrationen den 29 juli?

Det är mycket ovanligt att någon demonstrationsdeltagare skadas på Motståndsrörelsens demonstrationer. Det kommer dessutom finnas funktionärer på plats, som har ansvaret for deltagarnas säkerhet.

Kostar det något att delta?

Nej, det är gratis att delta.

Artikeln publicerades ursprungligen på Frihetskamp.net där all vidare information om demonstrationen publiceras först.

VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE DEMONSTRATIONEN! LÄS HÄR.


 • Publicerad:
  2017-06-08 00:35