LÄKEKONST Enligt metodens kritiker saknas vetenskapliga belägg för att en inpackning med urin och avföring som får torka in, för att sedan tvättas bort med mjölk, skulle vara verksam mot covid.

Stora läkemedelsföretags på alldeles för kort tid framtagna vacciner mot covid är inte ensamma om rollen som bristfälligt belagda läkemedel mot covid. Nordfront skrev för drygt ett och ett halvt år sedan om det allmänt utbredda bruket i landet av kogödsel som ett skydd mot sjukdomen. Ännu har tillämpandet av denna kur knappast minskat, men nu höjer allt fler – om än inte alla – av landets läkare tonläget i sin kritik mot det. Man framhåller då särskilt att det saknas vetenskapliga bevis för denna metods effektivitet – samt att den istället riskerar att sprida andra sjukdomar.

Den så kallade coronavirus-pandemin anses ha orsakat stor förödelse i Indien med 22,66 miljoner officiella sjukdomsfall och 246 116 rapporterade dödsfall hittills. Flertalet experter säger att de faktiska siffrorna kan vara fem till tio gånger högre, och medborgare över hela landet kämpar för att hitta sjukhussängar, syrgas eller mediciner, vilket leder till att många dör i brist på behandling.

I delstaten Gujarat åker särskilt många troende en gång i veckan till ”kohem” eller ”skydd” för att där få sina kroppar täckta med kogödsel och urin, i hopp om att detta ska stärka deras immunitet mot, eller hjälpa dem att återhämta sig från, covid.

Inom hinduismen är kon en helig symbol för livet och jorden, och i århundraden har hinduer använt kogödsel för att rengöra sina hem och för böneritualer, i tron att den har såväl terapeutiska som antiseptiska egenskaper.

Långt ifrån alla indiska läkare är skeptiska

— Vi ser även läkare komma hit. Deras övertygelse är att den här behandlingen förbättrar deras immunitet, och att de sedan vid gott mod kan ta hand om sina patienter utan att behöva känna någon fruktan, berättar Gautam Manilal Borisa, ”vd för ett mindre läkemedelsföretag”, för tidskriften Science The Wire (STW), och tillfogar att metoden förra året faktiskt hjälpte honom själv att återhämta sig från covid.

Han har sedan dess varit stamgäst på det så kallade skyddet Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam, en skola som drivs av hinduiska munkar, och som är granne med Zydus Cadilas indiska högkvarter, där man är i färd med att utveckla sitt eget covid-vaccin.

När deltagarna väntar på att dyngan och urinblandningen på deras kroppar ska torka, kramar och/eller på annat sätt hedrar de korna på ”skyddet” och utövar yoga för att öka energinivåerna. Inpackningarna tvättas sedan av med mjölk eller kärnmjölk.

Läkare och forskare i Indien och över hela världen har upprepade gånger varnat för utövandet av sådana här alternativa behandlingar mot covid, och härvid anfört att de förutom att leda till en falsk känsla av säkerhet, även kan komplicera många hälsoproblem.

— Det finns inga konkreta vetenskapliga bevis för att kogödsel eller urin verkar för att stärka immuniteten mot covid – det är helt baserat på tro, betonar Dr JA Jayalal, nationell president vid Indian Medical Association. Han tillägger:

— Det finns också hälsorisker med att smeta på eller inta dessa produkter – andra sjukdomar kan spridas från djuret till människor.

Det finns också farhågor om att metoden i själva verket kan bidra till spridningen av coronaviruset, eftersom den involverar människor som samlats i grupper. Madhucharan Das, ansvarig för ett annat kohem i Ahmedabad, uppger att man där nu av denna anledning begränsat antalet ”vårdtagare”.