INRIKES. Nu vill Ambulansförbundet att ambulanspersonal ska ha skottsäker väst, kravallhjälm och gasmask när de skickas ut till ”hetzoner”.

Efter att ambulanser under en mycket lång tid utsatts för olika angrepp såsom skjutningar och stenkastning har nu Ambulansförbundet fått nog. Man vill nu att ”taktiska enheter”, ambulanspersonal utrustade med militärutrustning, ska bildas som ska skickas in i ”hetzoner” där regelbundet våld förekommer.

— Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal. Vi är inte fredade i den utsträckning vi tidigare har varit, säger Ambulansförbundets ordförande Henrik Johansson i en intervju med Dagens Medicin.

Ambulansförbundet vill också att larmcentral och ambulanser ska ha tillgång till polisens information om personer som kan misstänkas vara våldsamma eller ha vapen. På frågan om de taktiska enheterna kommer att skickas ut enligt devisen att ta det säkra före det osäkra samt ifall de riskerar att skickas ut till ofarliga människor svarar Johansson följande:

— Så är det naturligtvis, men det vi ser i dag är långt mycket värre.

Vidare uppskattar Ambulansförbundet att det i Stockholm skulle bli aktuellt med två taktiska enheter. Exakt hur många enheter som skulle behövas sammanlagt vet man i dagsläget inte.

Källa:
Ambulansfack vill ha militärutrustning


  • Publicerad:
    2014-11-12 23:40