MÅNGKULTUR. Företaget DB Schenker tvingas stoppa flera leveranser till den mångkulturella stadsdelen Rinkeby utanför Stockholm.

Schenker 2

DB Schenker vågar inte låta sina anställda leverera paket till flera platser i stadsdelen Rinkeby eftersom de inte kan garantera sin personals säkerhet.

”DB Schenker stoppar tills vidare leveranser till postnummerområdena 163 70, 163 71, 163 72 och 163 73 i Rinkeby”, skriver man i ett pressmeddelande på sin hemsida. Om det är en allvarlig enskild händelse eller flertalet tillbud som föranlett leveransstoppet framgår inte.

Källa:
Leveranser till postnummer i Rinkeby stoppas tills vidare


  • Publicerad:
    2014-09-11 20:00