HBTQP Enligt en ny opinionsundersökning orsakas ökningen bland unga amerikaner av andelen som ”identifierar sig som hbtq” helt av den växande skaran ”trans- och bisexuella”.

En av fem inom Generation Z (bestående av dem som vuxit upp efter millennieskiftet) identifierar sig idag som ”hbtq” – och antalet amerikaner som gör det har fördubblats på ett årtionde – enligt en ny opinionsundersökning.

Uppgången förklaras inte av att fler skulle uppge sig vara homosexuella, utan av att ett ökat antal ser sig som trans- eller bisexuella.

Undersökningen visar att 4,0 procent av USA:s vuxna befolkning identifierar sig som bisexuella, 1,5 procent som homosexuella män, 1 procent som lesbiska och 0,7 procent som transsexuella” rapporterar Daily Mail, och kommenterar:

”Studien kommer fram till att nästan 21 procent av vuxna inom generation Z identifierar sig som hbtq, vilket är dubbelt så stor andel som motsvarande inom millennials, 20,5 procent. Nästan en av sex vuxna ’hbtq-identifierande’ inom Generation Z identifierar sig som bisexuella.”

Amerikaner som identifierar sig som hbtq representerar 7,1 procent av befolkningen, jämfört med 5,6 procent för ett år sedan.

2012 uppgav 3,5 procent av amerikanerna att de identifierar sig som hbtq.

Siffrorna pekar alltså på ett ökande antal amerikaner inte ”föds homosexuella”.

Ökningen tycks istället förklaras av att allt fler inte identifierar sig som bögar eller lesbiska, vilka fortfarande utgör endast 2,5 procent, utan av dem som identifierar sig som bi- eller transsexuella – totalt 4,7 procent.

Propaganda förklarar ökningen

Detta exemplifierar enligt den konservative skribenten Paul Joseph Watson hur den stora ökningen av andelen och antalet människor som identifierar sig som hbtq (eller mer specifikt som bi- och transsexuella) är resultatet av ”social ingenjörskonst”.

När (den homosexuelle) debattören Glenn Greenwald förra året pekade på just detta, förkastades han som ”transfob”.

Greeenwald skrev på Twitter att ”nästan hela ökningen kommer av dem som identifierar sig som bi- eller transsexuella och inte homosexuella”.

Han fortsatte med att belysa hur ”majoriteten av de amerikaner som anger ’bi-identitet’ har sina långvariga relationer med person av det motsatta könet (33%) snarare än med person av samma kön (3,7%)”.

Så tio gånger fler personer, vilka identifierar sig som ”bi”, lever i hetero-förhållanden.

Tomboys” hjärntvättas idag till att se sig som transsexuella

Debattören Greenwald ser en förklaring till detta i det faktum att ”mer maskulina flickor nu [av samhället] uppmuntras till att identifiera sig som transsexuella…” medan samma samhälle tidigare strävade efter få in dessa flickor i den homosexuella fållan.

Ordet som tidigare i ordböcker hade definitionen ”manhaftig flicka” omdefinierades senare oftast till ”lesbisk”.

Watson å sin sida menar att den aktuella opinionsundersökningens resultat understryker hur ”mainstreamkulturens ökande besatthet av identitetspolitik manipulerar unga människor till att identifiera sig som hbtq då de finner det är coolt, vågat eller gör dem mer unika”.

Men, påpekar han, givet att ”denna hjärntvätt pådyvlas genom toppstyrd social ingenjörskonst” är identifikationen ”varken cool eller unik – och inte heller är den särskilt hälsosam”, om man beaktar ”den ökade risk för mental sjukdom och depression som kommer med sådana här livsstilar”.