USA. Amerikanska folkhälsomyndigheten (CDC), hävdar i ett uttalande att rasism är en sjukdom. Därför har man också upprättat en specifik webbportal om den nya ”sjukdomen”. 

T.v. CDC:s direktör Rochelle Walensky. T.h. President Joe Biden. Foto: Twitter.

Direktören för den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, Rochelle Walensky, hävdar i ett uttalande att rasism är en sjukdom.

— Det vi vet är att rasism är ett allvarligt hot mot folkhälsan som direkt påverkar välmåendet hos miljontals amerikaner, säger Walensky. Därför har också CDC lanserat en specifik webbportal som handlar om ”sjukdomen” rasism.

Walensky pekar också på att smittspridningen av covid-19 har varit mer omfattande i icke-vita bostadsområden. Detta menar hon inte har någonting med själva viruset att göra:

— Istället handlar det om att pandemin har uppmärksammat orättvisor som har existerat i generationer, samt att den har avslöjat en för Amerika känd, men ofta oadresserad, epidemi som påverkar folkhälsan: rasism, säger hon.

Direktören menar vidare att det finns ”strukturella barriärer” baserat på folks rastillhörighet, som påverkar var de bor, var de arbetar, och så vidare.

Hon har nu beordrat alla CDC:s kontor att vidta medicinska åtgärder mot rasism. Vad detta innebär i praktiken återstår att se, men Walensky understryker att det är en prioriterad fråga för CDC. Myndigheten kommer också att prioritera ”minoritetsgrupper”, det vill säga icke-vita, hårdare.

Enligt en studie av judinnan Eva Moskowitz, började synen på så kallad rasism att förändras på 70-talet. Det gick från att vara ett socialt ”problem”, till ett ”medicinskt problem”, enligt studien. Sedan dess har idén fått ett starkare fäste i universitetsvärlden.


  • Publicerad:
    2021-04-11 12:45