INRIKES. En ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, ska inrättas för att ”säkerställa främjandet” av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Den nya myndigheten placeras i Lund.

En ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, kommer att inrättas den 1 januari 2022 och placeras i Lund. Syftet med den nya myndigheten är att se till att de mänskliga rättigheterna främjas på nationell nivå, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

— Jag är mycket glad att vi idag kunnat fatta beslut som innebär att institutet för mänskliga rättigheter börjar sättas upp i praktiken. Att få ett institut på plats som kommer kunna följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige är av stor betydelse, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Man valde att förlägga den nya myndigheten i Lund eftersom det i staden finns akademiska institutioner med hög kompetens samt dess närhet till Köpenhamn och de resurser som finns där.

— Staten ska finnas närvarande i hela landet. Det är glädjande med en placering av institutet i Lund där det också ges goda förutsättningar för institutet att ta tillvara den spetskompetens som finns i regionen, säger civilminister Lena Micko.

Anna-Karin Lindblom har utsetts till särskild utredare och hennes uppdrag är nu att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Resultatet ska slutredovisas senast 31 december 2021.


  • Publicerad:
    2021-04-02 10:05