ISRAEL Israels justitieminister Ayelet Shaked säger att Israel är en judisk stat som inte består av andra nationaliteter som befinner sig i landet.

Ayelet Shaked. Foto: Amos Ben Gershom (CC BY-SA 3.0).

Israels justitieminister, judinnan Ayelet Shaked, sade den 12 januari till den israeliska Kongressen för judaism och demokrati att om Israel inte hade byggt sina ”säkerhetsstängsel” längs den egyptiska gränsen för några år sedan ”skulle vi idag se en krypande invasion [av Israel] från Afrika.” Stängslet har effektivt stoppat anstormningen av asylsökande från Sudan och Eritrea att ta sig in i landet, sade Shaked.

— Det finns all anledning att bibehålla den judiska majoriteten även om priset är att offra andras rättigheter.

Samtidigt sade hon att upprätthållandet av den judiska dominansen måste ske med ”demokratiska metoder”. Detta går att förena, menar Shaked, som förespråkar att Högsta domstolen ska få ytterligare instrument för att genomdriva judiskhet samtidigt som civila rättigheter bibehålls. Det betyder att Shaked vill att Högsta domstolen ska driva fram judisk lagstiftning som ska gälla för alla i landet, det vill säga att alla nationaliteter ska behandlas lika enligt judisk lag och därmed åsidosätta andra etniska gruppers partikularitet.

— Det är fullt försvarbart att tala om en judaisering av Galiléen. Förr talade vi alltid på det sättet, men under senare år har vi slutat med det, fortsatte justitieministern.

Beträffande israeliska statens tidigare framlagda proposition att officiellt deklarera Israel som en judisk stat, sade Shaked att hon var upprörd över att propositionen motiverar lagförslaget uteslutande med hänvisning till säkerhetspolitiken.

— Propositionen är inte tillräckligt tydligt med att försvara lagförslaget med hänvisning till judiska demografiska skäl. Staten bör vara tydlig med att det finns skäl att säkra den judiska statens existens genom det judiska folkets majoritet även om det kränker andra folks rättigheter, sade Shaked och fortsatte:

— Israel är en judisk stat. Det är inte en stat bestående av alla nationer som befinner sig i staten.

Den judiska sionismen skiljer sig från andra former av nationalism då den i regel sammanfaller med att den judiska diasporan i andra länder samtidigt förespråkar en uppblandning av värdfolket, framförallt i Västvärlden.

Den judiska tidningen Dagens Nyheter började via den judiske invandraren David Schwarz debattartiklar 1964 lobba för att Sverige skulle öppna sina gränser för främlingsinvandring. Andra debattörer kom snart att följa Schwarz exempel, varav flertalet judiska. Lobbyverksamheten var instrumentell för att Olof Palmes socialdemokratiska regering 1975 officiellt deklarerade Sverige som en multikulturell stat och den följande massinvandringskampanjen som pågår än idag.

Detta lobbyarbete har varit politiskt samordnat med judisk makt-rörelsens långsiktiga arbete i hela Västvärlden. I USA skedde det simultant genom att man lyckades upphäva de begränsande invandringslagarna mellan 1924 och 1965, året då USA på allvar blev en multikulturell federation. Under 2000-talet har bland annat den ökända judinnan Barbara Lerner Spectre i Sverige arbetat för att skynda på landets kulturella och etniska förfall.

Ayelet Shaked har alltid fört en extremsionistisk politik med en lika hård retorik. För en månad sedan krävde hon dödsstraff för alla terroriststämplade främlingar. 2014 uppmanade hon till folkmord på palestinier.

— De måste dö och deras hus ska rivas så att de inte längre kan husera några terrorister […] alla våra fiender och deras blod ska finnas på våra händer. Detta gäller också för mödrarna till de döda terroristerna.

Shaked formulerade saken nästan likadant på sin Facebooksida: ”[Mödrarna] ska följa sina söner [i döden], ingenting kan vara mer rättfärdigt. De ska bort, liksom husen i vilka de har uppfostrat sina ormar. Annars kommer de att föda upp ännu fler små ormar där .”

Källor:
Justice minister of Israel says Jewish majority trumps human rights
Mothers of all Palestinians should also be killed says Israeli politician
Jonathan Turley on Ayelet Shaked
M. Eckehart (2007): Hur Sverige blev mångkulturellt. Logik förlag.
Kevin MacDonald (2006): Kulturkritiken. Nordiska förlaget


  • Publicerad:
    2018-02-15 07:00