UTRIKES. Enligt en färsk opinionsundersökning anser en stor majoritet av de amerikanska krigsveteranerna att krigen i mellanöstern inte var värda att utkämpa.

Enligt en opinionsundersökning från Pew Research Center anser 64 procent av de amerikanska krigsveteranerna att Irakkriget inte var värt att utkämpa, medan 58 procent gav samma svar om kriget i Afghanistan.

En av de som nu kritiserar krigen är veteranen Will Griffin, som anser att krigen är ”orättfärdiga, olagliga, omoraliska och aldrig skulle ha ägt rum”.

— Fler civila än fiendesoldater har dödats, självmordstalen bland veteraner är rekordhöga, det byggs inga skolor eller sjukhus i dessa länder. Fler bomber släpps och terroristorganisationer har vuxit exponentiellt sedan 2011, så varje mål vi hade med att gå in i Irak och Afghanistan har vi misslyckats med att nå på alla tänkbara sätt, förklarar veteranen.

Griffin tror heller inte att krigen på något sätt gjorde situationen bättre för människor hemma i USA eller i de länder där man störtade olika regimer:

— Jag har aldrig tjänat eller hjälpt befolkningen i USA, Irak eller Afghanistan. De jag tjänade var storföretagen, vapentillverkarna och politikerna som gynnade sina egna karriärer genom dessa krig och genom att offra mina kamraters och oskyldiga civilpersoners liv.

Källa:
‘We did bad, evil things there’ – Vet turned peace activist on growing dissent with US forever wars


  • Publicerad:
    2019-07-14 08:15