UTRIKES. På den iranska nyhetssida PressTV påminner man om bakgrunden till att Irak nu beslutat avhysa främmande marktrupper från landet. Iraks befolkning har åtminstone sedan 2003 utsatts för grova övergrepp av den sionistiskt styrda stormakten USA.

Foto: U.S. Government (Public Domain)

I sin strävan att genom påtvingad liberal demokrati skapa underordnade vasallstater skyr den nya världsordningens profitörer inga medel. Även om man försöker sköta det så att det ser snyggt ut tvingas man ibland visa sitt rätta ansikte.

Den iranska nyhetssidan PressTV påminner om att den 22 april i år var det den sjuttonde årsdagen för USA:s intagande av Abu Ghraib-fängelset beläget väster om den irakiska huvudstaden. En tid efter denna händelse började vittnesmål sippra ut om att gruvligheter utspelade sig i fängelset. Det visade sig att amerikanska styrkor på uppdrag av Washington och i den liberala frihetens namn utförde ”mordisk och sadistisk tortyr” på fångar.

En tortyrkammare som ska ha nyttjats under Iraks forne president Saddam Husseins styre ska ha kommit till fortsatt och väsentligen förvärrad användning under det amerikanska styret av Irak mellan åren 2003 – 2006. I fängelset internerade tusentals politiska fångar, mer exakt 3 800 när skandalen briserade.

Ett år efter intagandet började internationella medier rapportera om att de som nu bedrev verksamheten vid Abu Ghraib, vida överträffade Iraks forne diktator i fråga om begångna grymheter.

”Den återupptagna råheten uppvisade allt som ryms inom omänsklighetens hela spektrum – inkluderande fysiska och sexuella övergrepp, våldtäkt samt sodomi och hela vägen till mord under tortyr”, skriver PressTV.

Det första året av amerikansk kontroll över fängelset tvingade vittnesmål om övergrepp begångna mot fångar den dåvarande försvarsministern Donald Rumsfield att benämna dess handlingar som ”ytterst sadistiska, grymma och omänskliga”.

Dessa ska ha inkluderat knytnävsslag, örfilar och sparkar, filmandet av fångar i förnedrande ställningar, tvång till nakenhet, direkta sexuella övergrepp inkluderande våldtäkt, vakthundar som bussats på fångar samt fotograferande av fångar som avlidit som resultat av tortyr.

I maj 2004 meddelade USA:s justitiedepartement att man undersökte tre misstänkta dödsfall av fångar, två i Irak och ett i Afghanistan. Man undersökte även underrättelseorganisationen CIA:s eventuella inblandning i dessa samt lejande av yrkesmördare.

Elva amerikanska anställda fälldes för brott begångna i fängelset 2003. De flesta fick, efter rättsliga processer som varade i upp till åtta år, fängelsedomar som varade i upp till åtta år.

De dömda inkluderade endast en officer, vilken slutligen efter överklaganden friades från alla misstankar om brott och även undslapp anmärkning i brottsregistret. I artikeln betonas att det var USA:s och dess allierades medvetna planerade kaos i Irak efter 2003 års invasion som förvandlade landet till en grogrund för sekteristiskt våld och terrorism. År 2014 invaderade USA åter landet, denna gång via ombud i form av stater vänligt inställda till Washington.

Man gjorde detta under förevändningen att bekämpa terrorgruppen IS som hade uppstått i kaoset och som USA fram till denna tidpunkt inofficiellt hade understött och betraktat som ”en balanserande kraft”. Koalitionens närvaro i landet har emellertid till dags dato inte upphört, trots att IS besegrades i Irak i slutet av 2017.

Författaren till texten menar att USA i januari i år satte ”en annan outplånlig mörk fläck på Iraks minne” genom att genomföra en oauktoriserad drönarattack mot Bagdad. Vid attacken avrättades den besökande iranska generalen Qassem Soleimani, befälhavare över Irans Revolutionsgarde (IRGC), Abu Mahdi al-Muhandis, andreman för antiterrorstyrkorna Hashd al-Sha’abi Iraqi samt ett antal andra personer.

Avrättningarna följdes av att miljontals människor protesterade på gator och torg i Iran och Irak för att sörja samt hedra de två befälhavarna. De protesterande människorna fördömde nära två decennier av dödlig amerikansk inblandning i regionen.

Endast två dagar efter attacken röstade Iraks parlament igenom en lag som stipulerar totalt tillbakadragande från landet av samtliga utländska styrkor. Iraks premiärminister Mustafa al-Kadhimi ska i onsdags förra veckan på nyhetssidan Baghdad Today ha förklarat att han avser sätta punkt definitivt för all illegal närvaro av utländska marktrupper i arablandet och meddelat att Bagdad inom kort officiellt kommer att tillkännage detta för Washington.


  • Publicerad:
    2020-04-23 17:40