DEKADENS. Enligt en Gallupundersökning omfattar idag 5,6 procent av amerikanerna HBTQ mot 4,5 år 2017. Bland unga under 23 års ålder säger sig 1 av 6 identifiera sig som sexuellt avvikande.

Fler amerikaner än någonsin identifierar sig som homosexuella , bisexuella, transsexuella eller queer (HBTQ) enligt en Gallupundersökning av sexuella avvikelser bland amerikaner. Studien, som släpptes i onsdags, visar till exempel att en av sex amerikaner under tjugotre års ålder uppger sig vara någonting annat än heterosexuell.

5,6 procent av amerikanerna klassificerar sig själva som HBTQ – att jämföra med 4,5 procent som mättes upp 2017. Det var då man senast genomförde en undersökning i frågan.

I den nu aktuella undersökningen intervjuades 15 000 amerikaner över 18 år och av dem som identifierade sig som HBTQ, sade sig 54,6 procent sig vara bisexuella, 24,5 procent uppgav att de var bögar och 11,7 procent kallade sig lesbiska.

11,3 procent angav att de var transsexuella medan 3,3 procent förklarade sig vara ”queer”. Av de 15 000 tillfrågade sade 86,7 procent att de var heterosexuella och 7,6 procent besvarade inte frågor om sexuell orientering.

Politisk ideologi, partisympatier och HBTQ
I undersökningen tillfrågades också respondenterna om politisk ideologi och partisympatier: 13 procent av liberaler, 4,4 procent av moderater och 2,3 procent av konservativa anmälde att de var homosexuella, bisexuella eller transsexuella.

Undersökningen visar att skillnaden är något mindre för partitillhörighet jämför med ideologi men 8,8 procent Demokrater, 6,5 procent oberoende och 1,7 procent Republikaner identifierar sig som sexuellt avvikande.

Det är troligare att en kvinna ser sig som HBTQ än att en man gör det (6,4 procent mot 4,9) För studenter med en college-examen jämfört med dem utan en examen är siffrorna 5,6 mot 5,7.

I undersökningen konstateras vidare att yngre generationer generellt har betydligt större andel personer som ser sig som HBTQ än äldre. Just i det här fallet flaggas dock för att andra faktorer än själva läggningen kan spela in:

De uttalade generationsskillnaderna väcker frågor om huruvida högre grad av identifiering som HBTQ bland yngre än bland äldre amerikaner reflekterar ett verkligt skifte av sexuell orientering eller om det endast återspeglar en större acceptans bland unga att uppge sig identifiera sig som HBTQ.


  • Publicerad:
    2021-02-24 20:25