SVERIGE. Pedofilen och mördaren Anders Eklund har nyligen begärt tillstånd att få fyra böcker som handlar om barnvåldtäkt till sin cell på Tidaholmsanstalten.

Nyligen begärde pedofilen, våldtäktsmannen samt mördaren Anders Eklund fyra böcker till sin cell på Tidaholmsanstalten som samtliga handlar om barnvåldtäkter. En av böckerna som heter Blondie handlar om hur en nioårig flicka rymmer hemifrån för att sedan bli våldtagen av en alkoholist och en lastbilschaufför vid sju respektive nio års ålder. Lastbilschaufför var även det yrke vilket Eklund utövade då han våldtog samt mördade den tioåriga flickan Engla Höglund.

Kriminalvården har gett avslag på Eklunds begäran. Kriminalvården anser dock inte att Eklunds begäran är fel utifrån en moralisk synvinkel, istället anser man att det innebär en fara för ”Eklunds personliga säkerhet” och avdelningen han befinner sig på:

Mot bakgrund av bokens innehåll och med hänsyn till Eklunds brottslighet och att han tidigare blivit utsatt för grovt våld på grund av sin brottslighet anser anstalten Tidaholm att aktuellt innehav äventyrar Eklunds personliga säkerhet samt den allmänna säkerheten på avdelningen.

Detta skriver Kriminalvården i sitt beslut angående Eklunds begäran. Samtidigt konstaterar Kriminalvården att det fortfarande finns en ”påtaglig risk” för att Eklund ska våldta igen.

Förutom detta gjorde man också en utredning i syfte att ta reda på ifall Eklund hade kunnat flyttas till en annan anstalt fast med lägre säkerhetsklass och beviljas regelbundna permissioner. Kriminalvården anser dock att risken för att Eklund ska rymma under en permission är hög och därför ska han fortsätta att vara placerad på det högsäkerhetsfängelse han sitter på samt att han nekas regelbunden permission.

I utredningen fastslås även, i ett behandlingsprogram gällande relation och samlevnad samt ytterligare ett program kallad ”förbättrad tankeförmåga”, att Eklund ”hade svårt att se saker och ting ur någon annans perspektiv och att han inte var intresserad av hur andra tänker och agerar”.

Eklund dömdes den sjätte oktober 2008 till livstids fängelse för att ha mördat samt våldtagit Engla och 31-åriga Pernilla Hellgren.

Källa:
Anders Eklund vill ha böcker om sexövergrepp i cellen


  • Publicerad:
    2015-01-14 23:00