INRIKES. Englas och Pernillas mördare, Anders Eklund, får nu skadestånd efter att ha misshandlats på anstalten. Anledningen till skadeståndet är för att han till följd av misshandeln fick någon procents invaliditet.

2008 dömdes Anders Eklund till livstids fängelse för mord samt grov våldtäkt på 10-åriga Engla Höglund och 31-åriga Pernilla Hellgren. Han dömdes även för att ha försökt våldta ytterligare en kvinna samt för barnpornografibrott.

2014 misshandlades Eklund inne på anstalten och fick sy i både huvud och näsa av två medfångar. Dessa dömdes till vardera ett och ett halvt års fängelse. När fallet togs upp i hovrätten hade en av de misstänka avlidit, men den andre dömdes återigen till ett och ett halvt år samt att betala 30 000 i skadestånd till Eklund.

Till följd av misshandeln fick Eklund bestående men. En läkare bedömde att Eklund nu lider av två procents medicinsk invaliditet. Kammarkollegiet har därför beslutat att ge honom ytterligare 20 000 i skadestånd.

Källa:
Englas mördare får skadestånd


  • Publicerad:
    2016-11-16 10:50