Diskrimineringsbyrån i Uppsala tycker att debattklimatet på internet har blivit hårdare och har därför startat en ny tjänst som heter Nätvaro.

DU

Tillsammans med allmänna arvsfonden har Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU) startat upp ett projekt som kommer pågå fram till 2014. Projektet heter Nätvaro och skall förebygga och motverka så kallat näthat och sprida budskapet om allas lika värde. Något som är väldigt passande i tider då ”näthatet” har blivit ett hett debattämne i media.

Flera människor har kontaktat DU och uppgett att de blivit utsatta för hatbrott, diskriminering eller kränkningar på nätet. Tjänsten kommer därför att hjälpa människor som känner sig kränkta på internet med juridisk hjälp och skall fungera som ett komplement till den befintliga verksamheten. DU uppger på sin hemsida att näthatet ofta kan handla om rasistiska filmer, eller att folkgrupper blir uthängda eller attackerade på bloggar.

DU är en del av det internationella nätverket INACH – International Network Against Cyberhate, som har som mål att verka för att de mänskliga rättigheterna efterlevs även på internet. DU kommer utöver projektet Nätvaro även att anordna kurser för de som är intresserade av att bli, vad de kallar nätaktivister:

”Diskrimineringsbyrån Uppsala ordnar i vår en nätaktivistkurs för dig som är 16-24 år. På kursen kommer vi bland annat att prata om mänskliga rättigheter och frågor om yttrandefrihet på nätet. Målet är att du som deltagare ska lära dig att starta upp och utveckla nätaktivistprojekt under kursens gång.”

Källor:
DU – Nätvaro
Nätvaros hemsida


  • Publicerad:
    2013-02-27 20:03