SVERIGE. Annie Lööf uppges vara bekymrad över att övriga partier uttrycker att de vill bromsa inflödet av främlingar till landet. Enligt Lööf så har alla människor som söker sig till Sverige rätt att söka asyl.

Centerledaren Annie Lööf ser det som tragiskt att att andra partier ställer sig bakom förslaget om gränskontroller. Det är enligt centerledaren att välja den enkla lösningen.

Enligt Lööf så har alla människor som söker sig till Sverige rätt att söka asyl. Det faktum att flera partier väljer att ”bygga murar”, som hon själv uttrycker det, är ett problem och lägger för stor fokus på människor istället för systemet.

— Jag är lite bekymrad när vi ser ett politiskt landskap i Sverige som väljer den enkla vägen, som ensidigt tar fasta på att bygga murar, stänga gränser och peka ut de människor som flyr hit som problemen, säger hon.

Enligt Lööf så är inte människorna som kommer hit problemet utan istället är det systemet som hanterar situationen på fel sätt. Annie Lööf vill heller inte tala om någon form av flyktingkris utan snarare om en ”kostnad- och systemkris”. Hon anser att åtgärder måste sättas in mot systemet och inte mot människor som försöker ta sig in.

Källa:
Lööf: Alla har rätt att söka asyl


  • Publicerad:
    2015-12-06 14:55