ÖVERVAKNING Den 1 augusti förbjuds försäljning av anonyma kontantkort till mobiler. Alla oregistrerade enheter stängs av.

Post och telestyrelsen meddelar att anonyma och oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner inte kommer att få säljas efter 1 augusti.

Den nya lagen uppges kunna hjälpa till med brottsbekämpning.

Enligt de nya reglerna måste en användare av ett kontantkort eller abonnemang uppge namn, postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt nummer eller annan beteckning för den aktuella tjänsten, innan telefonen kan användas.

Således försvårar staten möjligheterna för medborgare att använda mobiltelefoner anonymt.

Fortsätter att fungera till februari

Kontantkort eller liknande tjänster som har betalats innan 1 augusti kommer kunna användas fram till 1 februari 2023, därefter kommer enheten att stängas av ifall man inte registrerar sina personuppgifter på telefonen.

Om en telefon överlåts till annan person måste den registreras på den nya innehavaren.