POLITIK Från och med första juli skärps straffet för knivbrott, upp till ett års fängelse.

Den första juli skärptes straffen för knivbrott i Sverige. Tidigare kunde man vid brott av normalgraden dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Numera döms man för knivbrott av normalgraden till ett års fängelse. För grovt brott mot knivlagen kan man dömas till mellan 6 månader- och två års fängelse.

Vidare ska fler typer av brott kunna bedömas som grova. Det kan gälla om personen har vistats med kniven i en ”kriminell miljö”, på en nattklubb, på en skola eller en ”särskilt brottsutsatt miljö”.

Det ska även bedömas som grovt brott mot knivlagen om den aktuella kniven bedöms som särskilt farligt, exempelvis springstiletter.