GROV BROTTSLIGHET Trots att han använder sin privata bil i sitt arbete döms han för att ha glömt ett arbetsverktyg i den. Trots de dryga böterna har han tur som slipper ett års fängelse.

Nordfront skrev i somras om en straffskärpning för knivbrott från och med första juli i år. För grovt brott mot knivlagen kan man nu dömas till mellan 6 månaders och två års fängelse. Även påföljderna för knivbrott av normalgraden har skärpts, vilket framgår längre fram i denna artikel.

Webbtidningen Norra Halland berättar om en numera kriminell snickare, som på sensommaren av polisen ertappades med att hysa ett av sina arbetsverktyg i sin privata bil. Nu döms han för brott mot knivlagen. Det var i somras som mannen stoppades av polis i den halländska orten Fjärås. I ett fack i bilens förardörr återfanns en mattkniv. Själv uppger snickaren att han var på väg från Mariestad till Kungsbacka för att träffa en vän och att kniven måste ha åkt ur hans arbetsbyxor och hamnat i det fack där polisen fann den. Han använder ofta sin privata bil i sitt arbete. Snickaren medger de faktiska omständigheterna i polisens gärningsbeskrivning men förnekar brott.

Straffas för oaktsamhet på ”allmän plats”

Tingsrätten ifrågasätter inte att snickaren nyttjar kniven i sitt arbete, lika lite som man uttrycker några misstankar om brottsligt uppsåt vid det aktuella tillfället, men man gör gällande att han varit oaktsam eftersom han ”inte haft uppsikt över kniven under det han innehaft den i en bil på allmän plats”. Därmed döms han för brott mot knivlagen, då knivinnehavet vid den givna situationen enligt tingsrätten saknat rimlig grund. Påföljden blir 50 dagsböter à 200 kronor. Dessutom ska snickaren betala 800 kronor till brottsofferfonden, medan hans mattkniv förverkas och faller i statlig ägo. Kanske borde denne kriminelle hantverkare ändå skatta sig lycklig, då knivbrott av normalgraden sedan den första juli i år kan ge upp till ett års fängelse.