VAPEN Ny forskning bekräftar att amerikanska delstater med stor andel vapenägande inte har fler vapenmord än liknande stater med strikta vapenlagar. Delstaterna med lägst grad av vapenägande i landet har samma mordfrekvens som de med högst.

En studie utförd av FOX News Digital (FND) visar att ett högre grad av vapenägande ”inte korrelerar med fler vapenmord.

FND har här sammanställt data från FBI-statistik för 2019 och drar slutsatsen att ”många stater med högre procentandel vapenägande har lägre eller liknande mord- och vapenmordsfrekvens jämfört med stater som har strikt vapenkontroll.

I rapporten står att läsa:

Montana och Wyoming hamnar högst på listan över stater med stor andel vapenägande, med mer än 66% av hushållen med minst ett skjutvapen. Men de två delstaterna har ändå samma andel mord och vapenmord som liknade stater med strikta vapenlagar.

Delstat med lägst vapeninnehav har samma mordfrekvens som den med högst

FND jämför i studien Montana med Massachusetts, en delstat ”som likt New Jersey har lägst vapeninnehav i landet”, och finner att mordfrekvensen i Massachusetts är ungefär samma som den i Montana, trots den senare delstatens avsevärt högre andel vapenägande.

Joyce Lee Malcolm, professor emerita vid George Mason University, påminner om att hennes egen tidigare studie givit liknande resultat som ovan nämnda. Hon skriver:

Vapenägandet är högre i stater med färre restriktioner, och antalet mord i dessa stater är lägre. Människor kan skydda sig själva.

John Lott vid Crime Prevention Research Center menar att en närmare granskning av vapenförbuds effekt ”underminerar alla utfästelser om att vapenkontroll skulle garantera säkerheten”.

Han resonerar:

Förklaringen är enkel: Okej, du kanske tar några vapen från brottslingar. Men om de flesta är laglydiga personer som hörsammar förbudet, då avväpnar du ju främst dem som rättar sig efter lagen - och gör det därigenom lättare för brottslingar att begå brott.