REPRESSION Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) meddelar att ”våldsbejakande” personer ska förbjudas att äga vapen, enligt ett nytt lagförslag.

Det var 2019 som Tobias Lindberg, medlem i Nordiska motståndsrörelsen och fast medarbetare i podcasten Radio Nordfront, fick sina lagliga jaktvapen beslagtagna av polisen.

Beslaget berodde på Lindbergs politiska engagemang, då polismyndigheten hävdade att han befann sig i en ”våldsbejakande extremistmiljö”, samt att jaktvapnen kunde ”missbrukas”.

Lindberg såg dock till att driva fallet hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen, som förra sommaren beslutade att han skulle få tillbaka sina vapen. Ett prejudikat som har givit motståndsmän samma rätt att äga lagliga vapen som alla andra.

Regeringen vill förbjuda "våldsbejakande" vapenägande

Regeringen tycktes inte vara nöjd med hur Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i fallet, så nu har man föreslagit att ”personer som tillhör våldsbejakande organisationer ska förbjudas att äga vapen”, meddelar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) på en presskonferens.

— Nazister, extremister och andra i våldsbejakande miljöer ska inte ha tillgång till vapen överhuvudtaget. De ska naturligtvis inte få göra lumpen. De ska naturligtvis inte få bli poliser. De ska inte få komma i kontakt, helt enkelt, med sådan verksamhet där man kan få tillgång till vapen, kommenterar ministern.

Det har tidigare skett att medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen och andra nationella i Sverige på tvivelaktiga grunder har blivit fråntagna lagliga vapen, att man har nekats att göra värnplikt eller få arbete som polis. Men nu ska detta alltså lagstiftas, presenterar Johansson.

”Twitter är en kloak av högerextremism”

Morgan Johansson presenterar ytterligare åtgärder mot ”våldsbejakande extremism och terrorism”, och målar upp det ”högerextrema hotet” som mest allvarligt.

Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen (SÄPO) ska få större resurser till att kartlägga och spara information om privatpersoner på sociala medier i syfte att ”hålla uppsikt på personer som radikaliseras”.

— Vi vet alla att en del sociala medier är plattformar för radikalisering. Twitter är ibland en kloak av högerextremism, rättshaverism och radikalisering, säger Johansson.

Utöver detta utlovas ännu större resurser och fokus på Säkerhetspolisens generella kartläggande av politisk opposition.

Pågående utredningar

Regeringen arbetar för närvarande med en lag om förbud mot deltagande i ”terroristorganisationer”, som förväntas införas nästa år.

Man utreder även en lagändring som skulle möjliggöra för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att få ta del av information om personer som har samlats in av hälso- och sjukvården.